Publikacje

Funkcja tempa śpiewu u świstunki leśnej: publikacja w Journal of Avian Biology

W najnowszym numerze czasopisma Journal of Avian Biology ukazała się publikacja Jakuba Szymkowiaka i Lechosława Kuczyńskiego (Pracownia Ekologii Populacyjnej) na temat funkcji tempa śpiewu u świstunki leśnej (Phylloscopus sibilatrix). Autorzy wykazali, że agresywna reakcja samców świstunek na symulowane wtargnięcia w terytorium zależy od tempa śpiewu intruza. Ponadto, w trakcie obrony własnego terytorium samce zwiększają tempo [...]

Marzec 10th, 2017|Archiwum, Archiwum 2017, Publikacje|

Sinice jezior ramienicowych: publikacja w Ecological Indicators

Sinice są stałym elementem zbiorowiska glonów planktonowych zarówno jezior o niskim jak i wysokim poziomie trofii, w tym jezior reprezentujących siedlisko 3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic Charetea. W artykule w Ecological Indicators Aleksandra Pełechata, Mariusz Pełechaty (Zakład Hydrobiologii) oraz Andrzej Pukacz (Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy, Collegium Polonicum) porównali strukturę zbiorowisk sinic [...]

Grudzień 17th, 2016|Archiwum, Archiwum 2016, Publikacje|

Publikacja w Ecological Indicators: nowe dane na temat funkcjonalnego znaczenia mat glonowych

Badania wykonane przez Martę Pikosz, Beatę Messyasz i Macieja Gąbkę (Zakład Hydrobiologii UAM) pokazują wzorce wzrostu i odrębność nisz ekologicznych gatunków budujących maty glonowe w wodach słodkich. W badaniach wykazano zmienność przestrzenną zagęszczenia i cech biofizyczych mat jednogatunkowych, budowanych przez Cladophora glomerata. Wyniki te mogą mieć duże znaczenie w zarządzaniu zbiornikami z problemem [...]

Grudzień 15th, 2016|Archiwum, Archiwum 2016, Publikacje|

Publikacja w Molecular Ecology Resources: Sekwencjonowanie nowej generacji umożliwia badania rodzin genów odpowiedzi odpornościowej u dzikożyjących kręgowców.

Badanie wielokrotnie zduplikowanych, ko-amplifikujących genów takich jak te należące do głównego kompleksu zgodności tkankowej (ang. major histocompatibility complex, MHC) jest wyzwaniem nawet w erze sekwencjonowania wysokoprzepustowego nowej generacji (ang. high-throughput sequencing, HTS lub new generation sequencing, NGS). Jednak to właśnie te geny odgrywają zasadniczą rolę w koewolucji wielu dzikożyjących gatunków i ich pasożytów, wpływają też [...]

Grudzień 7th, 2016|Archiwum, Archiwum 2016, Publikacje|

Publikacja w Journal of Ecology

Badania wykonane przez Michała Bogdziewicza i Rafała Zwolaka (Zakład Zoologii Systematycznej IBŚ) we współpracy z Elizabeth E. Crone (Tufts University) i Michael A. Steele (Wikes University), opisujące wpływ chronicznej depozycji azotu na reprodukcję drzew zostały zaakceptowane w Journal of Ecology. Antropogeniczne zmiany środowiska (np. ocieplenie klimatu, zwiększona depozycja azotu organicznego) często powodują zwiększoną produkcję nasion [...]

Październik 4th, 2016|Archiwum, Archiwum 2017, Publikacje|

Artykuł Szymkowiak et al. otrzymał „Editor’s Choice” w czasopiśmie Oikos!

Miło nam poinformować, że artykuł autorstwa Jakuba Szymkowiaka, Lechosława Kuczyńskiego (Pracownia Ekologii Populacyjnej, Instytut Biologii Środowiska) oraz Roberta L. Thomsona (FitzPatrick Institute of African Ornithology, University of Cape Town, RPA & Department of Biology, University of Turku, Finlandia) zostanie opublikowany w listopadowym numerze czasopisma Oikos jako „Editor’s Choice”! W swoich badaniach Autorzy wykazali, że przy [...]

Październik 4th, 2016|Archiwum, Archiwum 2017, Publikacje|