Studia stacjonarne

  • Biologia (Instytut Biologii Środowisku odpowiada za specjalizację „Biologia Środowiska”)
  • Ochrona Środowiska
  • Environmental Protection
  • Biologia – Nauczanie przyrody

Studia niestacjonarne

  • Biologia
  • Ochrona Środowiska

Kursy i Programy

Zapraszamy do wykonywania u nas prac licencjackich i magisterskich. Więcej na ten temat w dziale
Tematyka prac licencjackich i magisterskich.