BIO- Biologia; OS- Ochrona Środowiska; NB- Nauczanie Przyrody, Nauczanie Biologii; BT- Biotechnologia; BIN- Bioinformatyka
Temat pracy licencjackiejKierunek studiówNazwisko i imię opiekunaNazwa Zakładu
Katalog pcheł (Siphonatera) PolskiBIOBaraniak EdwardZakład Zoologii Systematycznej
Fauna mrowisk – współwystępowanie, konkurencja, pasożytnictwo społeczneBIOBaraniak EdwardZakład Zoologii Systematycznej
Biologia i etologia wybranych rodzajów, gatunków „pszczołowatych”, trzmieli i osBIOBaraniak EdwardZakład Zoologii Systematycznej
Wybiorczość pokarmowa motyli dziennychBIOBaraniak EdwardZakład Zoologii Systematycznej
Rola śniegu i mrozu a aktywność wybranych grup owadówBIOBaraniak EdwardZakład Zoologii Systematycznej
Nowe formy zieleni w mieście na przykładzie wybranego miastaBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Efekty ekonomiczno-ekologiczne zarządzania środowiskowego na przykładzie wybranego przedsiębiorstwaBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Usługi ekosystemów nadmorskich – inwentaryzacja i wycenaBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Usługi ekosystemów górskich – inwentaryzacja i wycenaBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Usługi ekosystemów terenów zurbanizowanych na przykładzie wybranego miastaBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Wykorzystanie środowiska przyrodniczego w promocji jednostek przestrzennychBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Rola zieleni miejskiej wybranego miasta w rozwoju społeczno-gospodarczymBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Społeczno-kulturowe usługi ekosystemów jako czynnik rozwoju wybranej jednostki samorządu lokalnegoBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Środowisko przyrodnicze jako walor turystyczny na przykładzie wybranej jednostki przestrzennejBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Ochrona przyrody a rozwój społeczno-gospodarczy jednostek przestrzennychBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Barwy u ważekBIO, OSBernard RafałWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Głęboki regres Szablaka żółtego (Sympetrum flaveolum) w Polsce – porównanie danych historycznych i współczesnychBIO, OSBernard RafałWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Ekspansja ważki szafranki czerwonej (Crocothemis erythraea) w Polsce jako efekt zmian klimatycznychBIO, OSBernard RafałWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Fenologia kwitnienia wybranych gatunków traw w kontekście zagrożenia alergicznegoBIO, OSBogawski PawełWydziałowa Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych
Mechanizmy rozprzestrzeniania się sinicBIOBudzyńska AgnieszkaZakład Ochrony Wód
Morfologia gąsienic i poczwarek wybranych gatunków motyliBIOBąkowski MarekZakład Zoologii Systematycznej
Krew i łzy, alternatywny pokarm motyliBIOBąkowski MarekZakład Zoologii Systematycznej
Feromony płciowe moli (Tineidae)BIOBąkowski MarekZakład Zoologii Systematycznej
Wykorzystanie komunikacji chemicznej w badaniach taksonomicznych motyli BIOBąkowski MarekZakład Zoologii Systematycznej
Wojna akustyczna miedzy ćmami i nietoperzami BIOBąkowski MarekZakład Zoologii Systematycznej
Zmienność nasion gatunku z rodziny MalvaceaeBIOCelka ZbigniewZakład Taksonomii Roślin
Flora roślin naczyniowych wybranego parku w Wielkopolsce BIOCelka ZbigniewZakład Taksonomii Roślin
Różnorodność flory wybranego parku w Wielkopolsce OSCelka ZbigniewZakład Taksonomii Roślin
Walory (i zagrożenie) środowiska przyrodniczego wybranego miasta/wsi/gminyBIO, OSCelka ZbigniewZakład Taksonomii Roślin
Chwasty segetalne i zachwaszczenie upraw wskazanego obszaru (preferowana kontynuacja problematyki badawczej na etapie pracy magisterskiej)BIO, OSChmiel JulianZakład Taksonomii Roślin
Rola organizacji pozarządowych w edukacji pozaszkolnej (ilustracja na wybranym przykładzie) NBChmiel JulianZakład Taksonomii Roślin
Stan wiedzy o warunkach występowania gatunków zagrożonych we wschodniej Wielkopolsce lub w innym regionie (opracowanie jednego lub grupy gatunków; preferowana kontynuacja problematyki badawczej na etapie pracy magisterskiej)BIO, OSChmiel JulianZakład Taksonomii Roślin
Jakość wód drobnych cieków na obszarze miasta PoznaniaOSDondajewska RenataZakład Ochrony Wód
Zanieczyszczenie wód rzeki Bogdanki ściekami deszczowymiOSDondajewska RenataZakład Ochrony Wód
Jakość wód rzeki Cybiny w granicach miasta PoznaniaOSDondajewska RenataZakład Ochrony Wód
Behawior ślimaków z rodziny Vertiginidae w kontrolowanych warunkach hodowlanych BIO, OSGołdyn BartłomiejZakład Zoologii Ogólnej
Ślimaki wodne okolic kampusu Morasko BIO, OSGołdyn BartłomiejZakład Zoologii Ogólnej
Hodowla w warunkach laboratoryjnych jako potencjalne narzędzie ochrony ex situ skorupiaków zaliczanych do dużych skrzelonogów BIO, OSGołdyn BartłomiejZakład Zoologii Ogólnej
Porównanie dobowej aktywności pod wpływem czynników klimatycznych u dwóch gatunków ślimaków lądowych: Carychium minimum i Carychium tridentatumBIO, OSGołdyn Bartłomiej, Ksążkiewicz-Parulska ZofiaZakład Zoologii Ogólnej
Stan zachowania i ochrona wodnych oraz torfowiskowych siedlisk przyrodniczych Natura 2000OSGąbka MaciejZakład Hydrobiologii
Ekologia ramienic drobnych zbiorników wodnych i torfowiskBIO, OSGąbka MaciejZakład Hydrobiologii
Źródła zmienności w osobowościach u zwierząt - praca przeglądowaBIOHerdegen-Radwan MagdalenaZakład Ekologii Behawioralnej
Monitoring trofii wybranych małych zbiorników wodnych aglomeracji miasta PoznaniaOSJoniak TomaszZakład Ochrony Wód
Rozmieszczenie niesporczaków w Niemczech na podstawie dostępnej bibliografiiBIOKaczmarek ŁukaszZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Rozmieszczenie niesporczaków w Hiszpanii na podstawie dostępnej bibliografiiBIOKaczmarek ŁukaszZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Rozmieszczenie niesporczaków w Grecji na podstawie dostępnej bibliografiiBIOKaczmarek ŁukaszZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Rozmieszczenie niesporczaków w europejskiej części Rosji na podstawie dostępnej bibliografiiBIOKaczmarek ŁukaszZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Rozmieszczenie niesporczaków w Danii na podstawie dostępnej bibliografiiBIOKaczmarek ŁukaszZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Rozmieszczenie niesporczaków w Portugalii na podstawie dostępnej bibliografiiBIOKaczmarek ŁukaszZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Rozmieszczenie niesporczaków na Słowacji i w Czechach na podstawie dostępnej bibliografiiBIOKaczmarek ŁukaszZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Rozmieszczenie niesporczaków wTurcji na podstawie dostępnej bibliografiiBIOKaczmarek ŁukaszZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Sezonowa dynamika warunków tlenowych i termicznych w jeziorachOSKlimaszyk PiotrZakład Ochrony Wód
Ocena stanu ekologicznego wód płynących na podstawie bezkręgowców dennychOSKlimaszyk PiotrZakład Ochrony Wód
Ichtiofauna drobnych zbiorników  wodnychBIOKlimaszyk PiotrZakład Ochrony Wód
Metagenomika roztoczy BIO, BINKonczal MateuszPracownia Biologii Ewolucyjnej
Znaczenie horyzontalnego transferu genów u roztoczyBIO, BINKonczal MateuszPracownia Biologii Ewolucyjnej
Chrząszcze saproksyliczne – biologia, ekologia i wykorzystanie w ochronie przyrodyBIO, OSKonwerski SzymonZbiory Przyrodnicze
Interakcje między chrząszczami (Insecta: Coleoptera) a innymi organizmamiBIO, OSKonwerski SzymonZbiory Przyrodnicze
Chrząszcze nekrofilne – biologia, ekologia i wykorzystanie w entomologii sądowejBIO, OSKonwerski SzymonZbiory Przyrodnicze
Ślimaki lądowe okolic kampusu Morasko BIO, OSKsiążkiewicz-Parulska ZofiaZakład Zoologii Ogólnej
Historia badań nad anomaliami morfologicznymi zwierzątBIOLeśniewska MałgorzataZakład Zoologii Ogólnej
Gatunki obce dwuparców (Diplopoda) w faunie EuropyBIO, OSLeśniewska MałgorzataZakład Zoologii Ogólnej
Gatunki obce pareczników (Chilopoda) w faunie EuropyBIO, OSLeśniewska MałgorzataZakład Zoologii Ogólnej
Wsparcie graficzne dla badań nad bioróżnorodnością drobnych bezkręgowcówBIOMagowski WojciechZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Przegląd aplikacji sieciowych typu "citizen science" dla badań nad bioróżnorodnościąOSMagowski WojciechZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Fauna roztoczy z rodziny Tarsonemidae (Acari: Heterostigmatina) zasiedlających parki miejskieOSMagowski WojciechZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Fauna roztoczy z rodziny Tarsonemidae (Acari: Heterostigmatina) zasiedlających rośliny jednoliścienne w PolsceBIOMagowski WojciechZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Krwiopijne ektopasożyty ssaków jeleniowatych i ich znaczenie w epidemiologii chorób transmisyjnychBIOMichalik JerzyZakład Morfologii Zwierząt
Warunki środowiskowe determinujące obecność kleszcza gołębiego Argas reflexus (Argasidae) w miastach i płynące z tego zagrożenia zdrowotne dla człowiekaBIO, OSMichalik JerzyZakład Morfologii Zwierząt
Metody ochrony człowieka i zwierząt domowych przed kleszczamiBIOMichalik JerzyZakład Morfologii Zwierząt
Znaczenie psów jako żywicieli kleszczy Ixodida w warunkach ekosytemów miejskichBIO, OSMichalik JerzyZakład Morfologii Zwierząt
Ekologiczne warunki występowanie kleszcza łąkowegi (Dermacentor reticulatus) w PolsceBIO, OSMichalik JerzyZakład Morfologii Zwierząt
Zwierzęta w medycynie - dawniej i dziśBIO, OSMokrowiecka AgnieszkaZakład Zoologii Ogólnej
Właściwości i wykorzystanie śluzu ślimaków śródziemnomorskich w kosmetyce i medycynieBIO, OSMokrowiecka AgnieszkaZakład Zoologii Ogólnej
Gatunki zagrożone, a tradycyjna medycyna azjatyckaOSMokrowiecka AgnieszkaZakład Zoologii Ogólnej
Lotniczy skaning laserowy w badaniach struktury przestrzennej i wysokościowej roślinności drzewiastej i krzewiastej Case study (obszar do wyboru)BIO, OSNowak MaciejWydziałowa Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych
Teledetekcyjne wskaźniki roślinności w badaniach zmian pokrycia terenuBIO, OSNowak MaciejWydziałowa Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych
Fauna roztoczy z grupy mechowców (Oribatida) palmiarni europejskichBIO, OSOlszanowski ZiemowitZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Możliwości dyspersyjne drobnych stawonogów glebowych na przykładzie mechowcówBIO, OSOlszanowski ZiemowitZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Rola bakterii z rodzaju Wolbachia w indukowaniu partenogenezy mechowcówBIOOlszanowski ZiemowitZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Fauna pluskwiaków lądowych i wodnych z wybranych rejonów PolskiBIOPrzewoźny MarekZakład Zoologii Systematycznej
Biologia i ekologia wybranych grup chrząszczyBIOPrzewoźny MarekZakład Zoologii Systematycznej
Ochrona bioróżnorodności wybranych grup chrząszczy związanymi z obszarami „Natura 2000”OSPrzewoźny MarekZakład Zoologii Systematycznej
Ochrona bioróżnorodności wybranych grup pluskwiaków związanymi z obszarami „Natura 2000”OSPrzewoźny MarekZakład Zoologii Systematycznej
Fauna chrząszczy lądowych i wodnych z wybranych rejonów PolskiBIOPrzewoźny MarekZakład Zoologii Systematycznej
Biologia i ekologia wybranych grup pluskwiakówBIOPrzewoźny MarekZakład Zoologii Systematycznej
Rola uczenia się w doborze płciowymBIORadwan JacekPracownia Biologii Ewolucyjnej
Genetyczne źródła przystosowań do zmian klimatuBIO, OSRadwan JacekPracownia Biologii Ewolucyjnej
Status zagrożenia i ochrony gatunków z rodzaju Ulva (Ulvaceae, Chlorophta) w PolsceBIO, OS Rybak AndrzejZakład Hydrobiologii
Makroglony w monitoringu wód płynących EuropyBIO, OSRybak AndrzejZakład Hydrobiologii
Zespoły małych ssaków Poznania i okolicBIORychlik LeszekZakład Zoologii Systematycznej
Zastosowanie surowców roślinnych w preparatach farmaceutycznych stosowanych w różnych grupach schorzeńBIOSzkudlarz PiotrZakład Taksonomii Roślin
Cechy morfologiczne owoców i nasion wybranych gatunków roślinBIOSzkudlarz PiotrZakład Taksonomii Roślin
Pająki jako ofiaryBIOSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Wstępne badania składu gatunkowego pająków (Araneae) rezerwatu przyrody Żurawiniec w PoznaniuBIO, OSSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Mity i legendy dotyczące pająkówBIO, OSSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Dynamika liczebności pająków epigeicznych obcych faunie Polski na terenie Palmiarni PoznańskiejBIO, OSSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Pająki krabokształtne (Araneae, Thomisidae) TurcjiBIOSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Różnorodność florystyczna obszaru Katangi w Afryce CenrtalnejBIOWiland-Szymańska JustynaZakład Taksonomii Roślin
Liczebność i rozmieszczenie jerzyka Apus apus w środowisku zurbanizowanym na przykładzie dowolnego miastaBIOZduniak PiotrZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Ekologia rozrodu sroki Pica pica w środowisku miejskimBIOZduniak PiotrZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Termomodernizacje budynków – wpływ zabiegów kompensacyjnych na populacje lęgowe jerzyka Apus apusOSZduniak PiotrZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Wybrane elementy ekologii rozrodu wrony Corvus cornix – analiza nagrań wideo z gniazdBIOZduniak PiotrZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Funkcjonowanie drobnych zbiorników wodnych w krajobrazie miejskimOSKuczyńska-Kippen NataliaZakład Ochrony Wód
Zooplankton a jakość wód drobnych zbiorników wodnych OSKuczyńska-Kippen NataliaZakład Ochrony Wód
Zagadnienia biologii i ekologii wrotków Bdelloidea różnorodnych siedlisk BIO, OSKuczyńska-Kippen NataliaZakład Ochrony Wód
Zmienność morfologiczna wrotków MonogonontaBIO, OSKuczyńska-Kippen NataliaZakład Ochrony Wód
Rola konkurencji w kształtowaniu zależności między wrotkami (Rotifera) a wioślarkami (Cladocera) w zbiornikach słodkowodnychBIOKuczyńska-Kippen NataliaZakład Ochrony Wód