BIO- Biologia; OS- Ochrona Środowiska; OP- Ochrona Przyrody i Edukacja przyrodniczo-leśna; NB- Nauczanie Przyrody, Nauczanie Biologii; BT- Biotechnologia; BIN- Bioinformatyka; BIOZ- Biologia i Zdrowie Człowieka
Temat pracy licencjackiejKierunek studiówNazwisko i imię opiekunaNazwa Zakładu
Biologia i etologia wybranych rodzajów, gatunków „pszczołowatych”, trzmieli i osBIOBaraniak EdwardZakład Zoologii Systematycznej
Rola śniegu i mrozu a aktywność wybranych grup owadówBIOBaraniak EdwardZakład Zoologii Systematycznej
Wybiorczość pokarmowa motyli dziennychBIOBaraniak EdwardZakład Zoologii Systematycznej
Fauna mrowisk – współwystępowanie, konkurencja, pasożytnictwo społeczneBIOBaraniak EdwardZakład Zoologii Systematycznej
Katalog pcheł (Siphonatera) PolskiBIOBaraniak EdwardZakład Zoologii Systematycznej
Feromony płciowe moli (Tineidae)BIOBąkowski MarekZakład Zoologii Systematycznej
Morfologia gasienic i poczwarek wybranych gatunkow motyliBIOBąkowski MarekZakład Zoologii Systematycznej
Krew i łzy, alternatywny pokarm motyliBIOBąkowski MarekZakład Zoologii Systematycznej
Wykorzystanie komunikacji chemicznej w badaniach taksonomicznych motyliBIOBąkowski MarekZakład Zoologii Systematycznej
Wojna akustyczna miedzy ćmami i nietoperzamiBIOBąkowski MarekZakład Zoologii Systematycznej
Usługi ekosystemów górskich – inwentaryzacja i wycenaBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Usługi ekosystemów nadmorskich – inwentaryzacja i wycenaBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Usługi ekosystemów terenów zurbanizowanych na przykładzie wybranego miastaBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Rola zieleni miejskiej wybranego miasta w rozwoju społeczno-gospodarczymBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Społeczno-kulturowe usługi ekosystemów jako czynnik rozwoju wybranej jednostki samorządu lokalnegoBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Efekty ekonomiczno-ekologiczne zarządzania środowiskowego na przykładzie wybranego przedsiębiorstwaBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Wykorzystanie środowiska przyrodniczego w promocji jednostek przestrzennychBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Nowe formy zieleni w mieście na przykładzie wybranego miastaBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Środowisko przyrodnicze jako walor turystyczny na przykładzie wybranej jednostki przestrzennejBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Ochrona przyrody a rozwój społeczno-gospodarczy jednostek przestrzennychBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Barwy u ważekBIO, OSBernard RafałWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Ekspansja ważki szafranki czerwonej (Crocothemis erythraea) w Polsce jako efekt zmian klimatycznychBIO, OSBernard RafałWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Głęboki regres szablaka żółtego (Sympetrum flaveolum) w Polsce – porównanie danych historycznych i współczesnychBIO, OSBernard RafałWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Fenologia drzewostanów dębowych na podstawie danych z satelitów LandsatBIO, OSBogawski PawełWydziałowa Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych
Potencjalne kierunki napływu ziaren pyłku sosny na obszar PoznaniaBIO, OSBogawski PawełWydziałowa Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych
Czy obserwacje rozwoju roślin przez uczniów szkoły podstawowej mogą zastąpić profesjonalne dane fenologiczne?BIO, OS, NBBogawski PawełWydziałowa Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych
Fenologia drzewostanów dębowych na podstawie danych z satelitów LandsatBIO, OSBogawski PawełWydziałowa Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych
Które drzewostany najlepiej znoszą suszę w Wielkopolsce/innym regionie? Analiza danych satelitarnychBIO, OSBogawski PawełWydziałowa Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych
Ocena skutków nawałnic z 2017 roku w Polsce północno-zachodniej na podstawie obrazów z satelity SentinelBIO, OS, NBBogawski PawełWydziałowa Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych
Potencjalne kierunki napływu ziaren pyłku sosny na obszar PoznaniaBIO, OSBogawski PawełWydziałowa Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych
Obserwacje rozwoju roślin przez uczniów szkoły podstawowej - czy mogą zastąpić obserwacje specjalisty?BIO, OS, NBBogawski PawełWydziałowa Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych
Porównanie struktury koron alergennych drzew na podstawie danych ze skanowania laserowegoBIO, OSBogawski PawełWydziałowa Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych
Walory (i zagrożenie) środowiska przyrodniczego wybranego miasta/wsi/gminyBIOCelka ZbigniewZakład Taksonomii Roślin
Flora roślin naczyniowych wybranego parku w Wielkopolsce (Polsce)BIOCelka ZbigniewZakład Taksonomii Roślin
Zmienność nasion gatunku z rodziny MalvaceaeBIOCelka ZbigniewZakład Taksonomii Roślin
Walory (i zagrożenie) środowiska przyrodniczego wybranego miasta/wsi/gminyOSCelka ZbigniewZakład Taksonomii Roślin
Flora roślin naczyniowych wybranego parku w Wielkopolsce (Polsce)OSCelka ZbigniewZakład Taksonomii Roślin
Stan wiedzy o warunkach występowania gatunków zagrożonych we wschodniej Wielkopolsce lub w innym regionie (opracowanie jednego lub grupy gatunków; preferowana kontynuacja problematyki badawczej na etapie pracy magisterskiej)BIOChmiel JulianZakład Taksonomii Roślin
Chwasty segetalne i zachwaszczenie upraw wskazanego obszaru (preferowana kontynuacja problematyki badawczej na etapie pracy magisterskiej)BIOChmiel JulianZakład Taksonomii Roślin
Rola organizacji pozarządowych w edukacji pozaszkolnej (ilustracja na wybranym przykładzie)NBChmiel JulianZakład Taksonomii Roślin
Jakość wód drobnego cieku na obszarze zurbanizowanymBIO, OSDondajewska RenataZakład Ochrony Wód
Przestrzenna zmienność koncentracji związków biogennych w wodach płynącychBIO, OSDondajewska RenataZakład Ochrony Wód
Jakość wód drobnego cieku na obszarze zurbanizowanymBIO, OSDondajewska RenataZakład Ochrony Wód
Przestrzenna zmienność koncentracji związków biogennych w wodach płynącychBIO, OSDondajewska RenataZakład Ochrony Wód
Stan zachowania i ochrona wodnych oraz torfowiskowych siedlisk przyrodniczych Natura 2000Gąbka MaciejZakład Hydrobiologii
Ekologia ramienic drobnych zbiorników wodnych i torfowiskBIO, OSGąbka MaciejZakład Hydrobiologii
Ślimaki wodne okolic kampusu MoraskoBIO, OSGołdyn BartłomiejZakład Zoologii Ogólnej
Behawior ślimaków z rodziny Vertiginidae w kontrolowanych warunkach hodowlanychBIO, OSGołdyn BartłomiejZakład Zoologii Ogólnej
Hodowla w warunkach laboratoryjnych jako potencjalne narzędzie ochrony ex situ skorupiaków zaliczanych do dużych skrzelonogówBIO, OSGołdyn BartłomiejZakład Zoologii Ogólnej
Ślimaki wodne okolic kampusu Morasko (lub najbliższej okolicy zamieszkania studenta) BIO, OSGołdyn BartłomiejZakład Zoologii Ogólnej
Hodowla w warunkach laboratoryjnych jako potencjalne narzędzie ochrony ex situ skorupiaków zaliczanych do dużych skrzelonogówBIO, OSGołdyn BartłomiejZakład Zoologii Ogólnej
Porównanie dobowej aktywności pod wpływem czynników klimatycznych u dwóch gatunków ślimaków lądowych: Carychium minimum i Carychium tridentatumBIO, OSGołdyn Bartłomiej, Ksążkiewicz-Parulska ZofiaZakład Zoologii Ogólnej
Interakcje makrofity - fitoplankton w płytkich jeziorach eutroficznychOSGołdyn RyszardZakład Ochrony Wód
Interakcje makrofity - fitoplankton w płytkich jeziorach eutroficznychOSGołdyn RyszardZakład Ochrony Wód
Stan ekologiczny i trofia wybranych drobnych zbiorników wodnych miasta PoznaniaOSJoniak TomaszZakład Ochrony Wód
Walory przyrodnicze doliny rzeki Warty ze szczególnym uwzględnieniem mokradełOSJoniak TomaszZakład Ochrony Wód
Stan ekologiczny i trofia oczek wodnych w krajobrazie miastaOSJoniak TomaszZakład Ochrony Wód
Badania drobnych cieków miasta PoznaniaOSJoniak TomaszZakład Ochrony Wód
Wykorzystywanie przez nietoperze zimowych kryjówek w okresie pozahibernacyjnymBIOJurczyszyn MirosławZakład Zoologii Systematycznej
Metody ochrony nietoperzy w poznańskich fortachOSJurczyszyn MirosławZakład Zoologii Systematycznej
Rozmieszczenie niesporczaków na Słowacji i w Czechach na podstawie dostępnej bibliografiiBIOKaczmarek ŁukaszZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Rozmieszczenie niesporczaków w Danii na podstawie dostępnej bibliografiiBIOKaczmarek ŁukaszZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Rozmieszczenie niesporczaków w Niemczech na podstawie dostępnej bibliografiiBIOKaczmarek ŁukaszZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Rozmieszczenie niesporczaków w europejskiej części Rosji na podstawie dostępnej bibliografiiBIOKaczmarek ŁukaszZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Rozmieszczenie niesporczaków w Hiszpanii na podstawie dostępnej bibliografiiBIOKaczmarek ŁukaszZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Rozmieszczenie niesporczaków w Portugalii na podstawie dostępnej bibliografiiBIOKaczmarek ŁukaszZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Rozmieszczenie niesporczaków wTurcji na podstawie dostępnej bibliografiiBIOKaczmarek ŁukaszZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Rozmieszczenie niesporczaków w Grecji na podstawie dostępnej bibliografiiBIOKaczmarek ŁukaszZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Opływ ptaków wodnych na żyznośc zbiorników jezior i rzekBIO, OSKlimaszyk PiotrZakład Ochrony Wód
Ocena stanu ekologicznego wód płynących na podstawie bezkręgowcówd dennychOSKlimaszyk PiotrZakład Ochrony Wód
Ichtiofauna drobnych cieków wodnychOSKlimaszyk PiotrZakład Ochrony Wód
Zanieczyszczenie wód naturalnych farmaceutykami - problem XXIwOSKlimaszyk PiotrZakład Ochrony Wód
Opływ ptaków wodnych na żyznośc zbiorników jezior i rzekBIO, OSKlimaszyk PiotrZakład Ochrony Wód
Ocena stanu ekologicznego wód płynących na podstawie bezkręgowcówd dennychOSKlimaszyk PiotrZakład Ochrony Wód
Ichtiofauna drobnych cieków wodnychOSKlimaszyk PiotrZakład Ochrony Wód
Zanieczyszczenie wód naturalnych farmaceutykami - problem XXIwOSKlimaszyk PiotrZakład Ochrony Wód
Ocena jakości wód rzecznych i jeziornych na podstawie parametrów fizyczno-chemicznych i biologicznychBIO, OSKowalczewska-Madura KatarzynaZakład Ochrony Wód
Ocena jakości wód rzecznych i jeziornych na podstawie parametrów fizyczno-chemicznych i biologicznychBIO, OSKowalczewska-Madura KatarzynaZakład Ochrony Wód
Struktura jakościowa i ilościowa zbiorowisk fitoplanktonu wybranego jezioraBIO, OSKozak AnnaZakład Ochrony Wód
Ocena stanu ekologicznego wybranego jeziora poddanego działaniom rekultywacyjnym w oparciu o multimetriks fitoplanktonowy (PMPL)BIO, OSKozak AnnaZakład Ochrony Wód
Wartość bioindykacyjna fitoplanktonu na przykładzie wybranych zbiorników wodnychBIO, OSKozak AnnaZakład Ochrony Wód
Struktura jakościowa i ilościowa zbiorowisk fitoplanktonu wybranego jezioraBIO, OSKozak AnnaZakład Ochrony Wód
Ocena stanu ekologicznego wybranego jeziora poddanego działaniom rekultywacyjnym w oparciu o multimetriks fitoplanktonowy (PMPL)BIO, OSKozak AnnaZakład Ochrony Wód
Wartość bioindykacyjna fitoplanktonu na przykładzie wybranych zbiorników wodnychBIO, OSKozak AnnaZakład Ochrony Wód
Ślimaki lądowe okolic kampusu MoraskoBIO, OSKsiążkiewicz-Parulska ZofiaZakład Zoologii Ogólnej
Ślimaki lądowe okolic kampusu Morasko (lub najbliższej okolicy zamieszkania studenta) BIO, OSKsiążkiewicz-Parulska ZofiaZakład Zoologii Ogólnej
Funkcjonowanie drobnych zbiorników wodnych w krajobrazie miejskimOSKuczyńska-Kippen NataliaZakład Ochrony Wód
Zooplankton a jakość wód drobnych zbiorników wodnychOSKuczyńska-Kippen NataliaZakład Ochrony Wód
Rola makrofitów w kształtowaniu różnorodności planktonu drobnych zbiorników wodnychBIOKuczyńska-Kippen NataliaZakład Ochrony Wód
Zmienność morfologiczna wrotków MonogonontaBIO, OSKuczyńska-Kippen NataliaZakład Ochrony Wód
Rola ryb planktonożernych w kształtowaniu wielkości zooplanktonu drobnych zbiorników wodnychBIO, OSKuczyńska-Kippen NataliaZakład Ochrony Wód
Rola konkurencji w kształtowaniu zależności między wrotkami (Rotifera) a wioślarkami (Cladocera) w zbiornikach słodkowodnychBIOKuczyńska-Kippen NataliaZakład Ochrony Wód
Wybiórczość siedliskowa wioślarek litoralowychBIO, OSKuczyńska-Kippen NataliaZakład Ochrony Wód
Funkcjonowanie drobnych zbiorników wodnych w krajobrazie miejskimOSKuczyńska-Kippen NataliaZakład Ochrony Wód
Zooplankton a jakość wód drobnych zbiorników wodnychOSKuczyńska-Kippen NataliaZakład Ochrony Wód
Rola makrofitów w kształtowaniu różnorodności planktonu drobnych zbiorników wodnychBIOKuczyńska-Kippen NataliaZakład Ochrony Wód
Zmienność morfologiczna wrotków MonogonontaBIO, OSKuczyńska-Kippen NataliaZakład Ochrony Wód
Rola ryb planktonożernych w kształtowaniu wielkości zooplanktonu drobnych zbiorników wodnychBIO, OSKuczyńska-Kippen NataliaZakład Ochrony Wód
Rola konkurencji w kształtowaniu zależności między wrotkami (Rotifera) a wioślarkami (Cladocera) w zbiornikach słodkowodnychBIOKuczyńska-Kippen NataliaZakład Ochrony Wód
Wybiórczość siedliskowa wioślarek litoralowychBIO, OSKuczyńska-Kippen NataliaZakład Ochrony Wód
Znaczenie gospodarcze dwuparców (Diplopoda).BO, OSLeśniewska MałgorzataZakład Zoologii Ogólnej
Znaczenie medyczne pareczników (Chilopoda).BO, OSLeśniewska MałgorzataZakład Zoologii Ogólnej
Znaczenie gospodarcze dwuparców (Diplopoda).BO, OSLeśniewska MałgorzataZakład Zoologii Ogólnej
Wsparcie graficzne dla badań nad bioróżnorodnością drobnych bezkręgowcówBIOMagowski WojciechZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Fauna roztoczy z rodziny Tarsonemidae (Acari: Heterostigmatina) zasiedlających rośliny jednoliścienne w PolsceBIOMagowski WojciechZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Przegląd aplikacji sieciowych typu "citizen science" dla badań nad bioróżnorodnościąOSMagowski WojciechZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Fauna roztoczy z rodziny Tarsonemidae (Acari: Heterostigmatina) zasiedlających parki miejskieOSMagowski WojciechZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Krwiopijne ektopasożyty ssaków jeleniowatych i ich znaczenie w epidemiologii chorób transmisyjnychBIOMichalik JerzyZakład Morfologii Zwierząt
Znaczenie psów jako żywicieli kleszczy Ixodida w warunkach ekosytemów miejskichBIO, OSMichalik JerzyZakład Morfologii Zwierząt
Ekologiczne warunki występowanie kleszcza łąkowego (Dermacentor reticulatus) w PolsceBIO, OSMichalik JerzyZakład Morfologii Zwierząt
Występowanie kleszcza łąkowego Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) w Polsce oraz jego rola jako wektora zoonoz transmisyjnychBIO, OS, OP, BIOZMichalik JerzyZakład Morfologii Zwierząt
Warunki środowiskowe determinujące obecność kleszcza gołębiego Argas reflexus (Argasidae) w miastach i płynące z tego zagrożenia zdrowotne dla człowiekaBIO, OSMichalik JerzyZakład Morfologii Zwierząt
Pasożyty jelitowe lisa rudego o znaczeniu zoonotycznymBIO, OS, OP, BIOZMichalik JerzyZakład Morfologii Zwierząt
Metody ochrony człowieka i zwierząt domowych przed kleszczamiBIOMichalik JerzyZakład Morfologii Zwierząt
Rola kota domowego i związanych z nim kleszczy oraz pcheł w krążeniu zoonoz
transmisyjnych
BIO, OS, OP, BIOZMichalik JerzyZakład Morfologii Zwierząt
Rola lisa rudego i związanych z nim kleszczy oraz pcheł w krążeniu zoonoz
transmisyjnych
BIO, OS, OP, BIOZMichalik JerzyZakład Morfologii Zwierząt
Lotniczy skaning laserowy w badaniach struktury przestrzennej i wysokościowej roślinności drzewiastej i krzewiastej. Case study (obszar do wyboru)BIO, OSNowak MaciejWydziałowa Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych
Teledetekcyjne wskaźniki roślinności w badaniach zmian pokrycia terenuBIO, OSNowak MaciejWydziałowa Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych
Zastosowanie GIS w przygotowaniu zajęć terenowych w nauczaniu biologii i przyrodyNBNowak MaciejWydziałowa Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych
Fauna roztoczy z grupy mechowców (Oribatida) palmiarni europejskichBIO, OSOlszanowski ZiemowitZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Możliwości dyspersyjne drobnych stawonogów glebowych na przykładzie mechowcówBIO, OSOlszanowski ZiemowitZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Rola bakterii z rodzaju Wolbachia w indukowaniu partenogenezy mechowcówBIOOlszanowski ZiemowitZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Fauna chrząszczy lądowych i wodnych z wybranych rejonów PolskiBIOPrzewoźny MarekZakład Zoologii Systematycznej
Fauna pluskwiaków lądowych i wodnych z wybranych rejonów PolskiBIOPrzewoźny MarekZakład Zoologii Systematycznej
Biologia i ekologia wybranych grup chrząszczyBIOPrzewoźny MarekZakład Zoologii Systematycznej
Biologia i ekologia wybranych grup pluskwiakówBIOPrzewoźny MarekZakład Zoologii Systematycznej
Ochrona bioróżnorodności wybranych grup chrząszczy związanymi z obszarami „Natura 2000”OSPrzewoźny MarekZakład Zoologii Systematycznej
Ochrona bioróżnorodności wybranych grup pluskwiaków związanymi z obszarami „Natura 2000”OSPrzewoźny MarekZakład Zoologii Systematycznej
Status zagrożenia i ochrony gatunków z rodzaju Ulva (Ulvaceae, Chlorophta) w PolsceBIO, OSRybak AndrzejZakład Hydrobiologii
Makroglony w monitoringu wód płynących EuropyBIO, OSRybak AndrzejZakład Hydrobiologii
Zespoły małych ssaków Poznania i okolicBIORychlik LeszekZakład Zoologii Systematycznej
Zespoły małych ssaków Poznania i okolic (głównie praca z zebranymi już danymi)BIORychlik LeszekZakład Zoologii Systematycznej
Wpływ czynników abiotycznych na torpor i hibernację u małych ssaków (praca z literaturą) BIORychlik LeszekZakład Zoologii Systematycznej
Wpływ czynników biotycznych na torpor i hibernację u małych ssaków (praca z literaturą) BIORychlik LeszekZakład Zoologii Systematycznej
Zróżnicowanie aktywności dobowej dwóch gatunków rzęsorków, Neomys anomalus i N. fodiens w warunkach eksperymentalnych.BIORychlik LeszekZakład Zoologii Systematycznej
Fitoplankton w monitoringu wód stojącychBIO, OSSzeląg-Wasielewska ElżbietaZakład Ochrony Wód
Wpływ antropopresji na jakość wód Jeziora StrzeszyńskiegoOSSzeląg-Wasielewska ElżbietaZakład Ochrony Wód
Fitoplankton w monitoringu wód stojącychBIO, OSSzeląg-Wasielewska ElżbietaZakład Ochrony Wód
Wpływ antropopresji na jakość wód Jeziora StrzeszyńskiegoOSSzeląg-Wasielewska ElżbietaZakład Ochrony Wód
Wartość diagnostyczna cech owoców i nasion w taksonomii wybranych gatunków roślinBIOSzkudlarz PiotrZakład Taksonomii Roślin
Zastosowanie surowców roślinnych w preparatach farmaceutycznych stosowanych w różnych grupach schorzeńBIOSzkudlarz PiotrZakład Taksonomii Roślin
Pająki jako ofiaryBIOSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Pająki jako ogniwo w łancuchu troficznym zwierzątBIOSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Mity, legendy a naukowe fakty dotyczące zróżnicowania biologii i różnorodności gatunkowej pająkówBIOSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Zróżnicowanie oraz struktura sieci łownych pająkówBIOSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Przędza pajęcza, jej skład i zastosowanieBIOSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Pająki krabokształtne (Araneae, Thomisidae) Turcji.BIOSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Przygotowanie bazy danych dotyczące zróżnicowania gatunkowego oraz rozmieszczenia pająków krabokształtnych z rodzaju Tharpyna w Australii.BIOSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Wstępne rozpoznanie bogactwa gatunkwoego pająków Wielkopolskiego Parku NarodowegoBIO, OSSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Pająki krabokształtne (Thomisidae) z rodzaju Tharpyna w Australii - baza danychBIOSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Obce gatunki pajęczaków w palmiarniach EuropyBIO, OSSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Pająki jako model dydaktycznyNBSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Arachnofobia wśród uczniów szkoły podstawowej i średniejNBSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Biologia inwazyjnego motyla minującego Cameraria ohridella (Lepidoptera, Gracillariidae)BIOWalczak UrszulaZakład Zoologii Systematycznej
Ochrona motyli dziennych (Lepidoptera, Rhopalocera) w PolsceBIO, OSWalczak UrszulaZakład Zoologii Systematycznej
Przystosowania larw owadów do endofagicznego trybu życia na przykładzie owadów minującychBIOWalczak UrszulaZakład Zoologii Systematycznej
Wpływ owadów galasotwórczych na roślinyBIO, OSWalczak UrszulaZakład Zoologii Systematycznej
Owady minujące liście drzew z rodzaju Acer L.BIOWalczak UrszulaZakład Zoologii Systematycznej
Różnorodność florystyczna obszaru Katangi w Afryce CenrtalnejBIOWiland-Szymańska JustynaZakład Taksonomii Roślin
Rozmieszczenie chronionych gatunków ślimaków z rodzaju Vertigo (Gastropoda, Pulmonata) w Polsce na podstawie dostępnej bibliografiiBIO, OSZofia Książkiewicz-ParulskaZakład Zoologii Ogólnej