BIO- Biologia; OS- Ochrona Środowiska; NB- Nauczanie Przyrody, Nauczanie Biologii; BT- Biotechnologia; BIN- Bioinformatyka
Temat pracy licencjackiejKierunek studiówNazwisko i imię opiekunaNazwa Zakładu
Adnotacja genomu Gyrodactylus turnbuliBINKonczal MateuszPracownia Biologii Ewolucyjnej
Metagenomika roztoczyBIN, BIOKonczal MateuszPracownia Biologii Ewolucyjnej
Znaczenie horyzontalnego transferu genów u roztoczyBIN, BIOKonczal MateuszPracownia Biologii Ewolucyjnej
Ewolucja samców-zabójców wśród roztoczy z rodziny AcaridaeBIORadwan JacekPracownia Biologii Ewolucyjnej
Genetyczne źródła przystosowań do zmian klimatuBIO, OSRadwan JacekPracownia Biologii Ewolucyjnej
Rola uczenia się w doborze płciowymBIORadwan JacekPracownia Biologii Ewolucyjnej
Jak Borellia oszukuje układ immunologiczny gospodarza?BIORadwan JacekPracownia Biologii Ewolucyjnej
Genomika drzew leśnych – perspektywy i wyzwaniaBT, BIOWachowiak Witold Pracownia Biologii Ewolucyjnej
Wykorzystanie markerów genetycznych w analizie zmienności adaptacyjnej i hodowli roślin.BT, BIOWachowiak Witold Pracownia Biologii Ewolucyjnej
Co wiemy na temat zmian zasięgów drzew leśnych w Europie w okresie postglacialnym?BIO, OSWachowiak WitoldPracownia Biologii Ewolucyjnej
Czynniki kształtujace zmienność genetyczną populacji drzew leśnych w EuropieBIO, OSWachowiak WitoldPracownia Biologii Ewolucyjnej
Aktualne trendy i nowe technologie w monitoringu przyrodyBIO, OSKuczyński LechosławPracownia Ekologii Populacyjnej
Metody aktywnej ochrony ptakówBIO, OSKuczyński LechosławPracownia Ekologii Populacyjnej
Modelowanie dynamiki populacjiBIO, OS, BINKuczyński LechosławPracownia Ekologii Populacyjnej
Modelowanie wieloagentowe w ekologiiBIO, OS, BINKuczyński LechosławPracownia Ekologii Populacyjnej
Teledetekcja satelitarna w badaniach ekologicznychBIO, OSKuczyński LechosławPracownia Ekologii Populacyjnej
Uczenie maszynowe w ekologiiBIO, OS, BINKuczyński LechosławPracownia Ekologii Populacyjnej
Zmienność genetyczna szpecieli (Acari: Eriophyoidea) zasiedlających trawyBIO, BTSkoracka AnnaPracownia Ekologii Populacyjnej
Wpływ temperatury na czas rozwoju i przeżywalność roślinożernych roztoczyBIOSkoracka AnnaPracownia Ekologii Populacyjnej
Strategie rozrodcze szpecieliBIOSkoracka AnnaPracownia Ekologii Populacyjnej
Dyspersja u organizmów roślinożernychBIOSkoracka AnnaPracownia Ekologii Populacyjnej
Gryzonie jako drapieżniki gniazd leśnych ptaków śpiewającychBIO, OSSzymkowiak JakubPracownia Ekologii Populacyjnej
Zastosowanie manipulacji informacją socjalną w ochronie populacji ptakówBIO, OSSzymkowiak JakubPracownia Ekologii Populacyjnej
Fenologia drzewostanów dębowych na podstawie danych z satelitów LandsatBIO, OSBogawski PawełWydziałowa Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych
Potencjalne kierunki napływu ziaren pyłku sosny na obszar PoznaniaBIO, OSBogawski PawełWydziałowa Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych
Czy obserwacje rozwoju roślin przez uczniów szkoły podstawowej mogą zastąpić profesjonalne dane fenologiczne?BIO, OS, NBBogawski PawełWydziałowa Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych
Lotniczy skaning laserowy w badaniach struktury przestrzennej i wysokościowej roślinności drzewiastej i krzewiastej. Case study (obszar do wyboru)BIO, OSNowak MaciejWydziałowa Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych
Teledetekcyjne wskaźniki roślinności w badaniach zmian pokrycia terenuBIO, OSNowak MaciejWydziałowa Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych
Zastosowanie GIS w przygotwaniu zajęć terenowych w nauczaniu biologii i przyrodyNBiPNowak MaciejWydziałowa Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych
Edukacja ekologiczna jako działanie z zakresu CSR wybranych korporacjiNBBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Edukacyjna rola zieleni miejskiej wybranych jednostek samorządowychNBBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Efekty ekonomiczno-ekologiczne zarządzania środowiskowego na przykładzie wybranego przedsiębiorstwaBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Nowe formy zieleni w mieście na przykładzie wybranego miastaBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Nowe formy zieleni w mieście na przykładzie wybranej jednostki przestrzennejNBBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Ochrona przyrody a rozwój społeczno-gospodarczy jednostek przestrzennychBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Rola zieleni miejskiej wybranego miasta w rozwoju społeczno-gospodarczymBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Społeczno-kulturowe usługi ekosystemów jako czynnik rozwoju wybranej jednostki samorządu lokalnegoBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Usługi ekosystemów górskich – inwentaryzacja i wycenaBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Usługi ekosystemów nadmorskich – inwentaryzacja i wycenaBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Usługi ekosystemów terenów zurbanizowanych na przykładzie wybranego miastaBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Usługi ekosystemów – źródło wiedzy i instrument edukacji ekologicznejNBBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Wycena wartości ekonomicznej środowiska przyrodniczego jako instrument edukacji ekologicznejNBBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Wykorzystanie środowiska przyrodniczego w promocji jednostek przestrzennychBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Środowisko przyrodnicze jako walor turystyczny na przykładzie wybranej jednostki przestrzennejBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Analiza i propozycje treści edukacyjnych dotyczących danego przedsięwzięcia gospodarczego, obszaru chronionego, gatunku objętego ochroną, zagrożeniaNBBernard RafałWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Barwy u ważekBIO, OSBernard RafałWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Ekspansja ważki szafranki czerwonej (Crocothemis erythraea) w Polsce jako efekt zmian klimatycznychBIO, OSBernard RafałWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Głęboki regres Szablaka żółtego (Sympetrum flaveolum) w Polsce – porównanie danych historycznych i współczesnychBIO, OSBernard RafałWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Opracowanie treści dydaktycznych dla wybranych ekspozycji i gatunków w poznańskim Ogrodzie ZoologicznymNBBernard RafałWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Wystawy w edukacji przyrodniczejNBBernard RafałWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Diagnoza uczniowskiej wiedzy biologicznej, np. Wiedza uczniów klasy 6 na temat budowy człowiekaNBCieszyńska AgnieszkaWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Edukacja przyrodnicza w Polsce i na świecie – analiza porównawczaNBCieszyńska AgnieszkaWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Edukacja seksualna, np. Cykl menstruacyjny w podręcznikach przyrody, biologiiNBCieszyńska AgnieszkaWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Funkcjonowanie pojęć biologicznych; np. Diagnoza rozwoju danego pojęcia w różnych grupach wiekowychNBCieszyńska AgnieszkaWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Komunikacja naukowa – od komunikacji nauczyciel-uczeń, poprzez analizę podręczników, do edukacyjnej roli mediów; np. Czasowniki operacyjne na lekcjach przyrody, biologii. Rodzaje pytań uczniowskich na lekcjach przyrody. QTA na lekcjach biologii, przyrody.NBCieszyńska AgnieszkaWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych a nauczanie biologii i przyrody; np. Uczeń z Zespołem Aspergera na lekcjach przyrody (biologii)NBCieszyńska AgnieszkaWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Wiedza biologiczna potoczna i naukowa, np. Społeczne zrozumienie pojęć przyrodniczych (gen, dziedziczenie, oddychanie, bakteria, roślina, zwierzę, ekologia)NBCieszyńska AgnieszkaWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Zastosowanie różnorodnych metod, form pracy oraz środków dydaktycznych w kształceniu biologicznym NBDudziak RenataWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Doświadczenia i esperymenty przyrodnicze w kształceniu biologicznymNBDudziak RenataWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Analiza dialogów w klasach szkolnych na lekcjach biologii i przyrody / Komunikacja między uczniem a nauczycielem na lekcjach przyrody w szkole podstawowej i biologii w gimnazjumNBRybska ElizaWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Analiza treści podręczników szkolnychNBRybska ElizaWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Budowa i funkcjonowanie człowieka (na dowolnie wybranym układzie) – analiza odpowiedzi uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnychNBRybska ElizaWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Diagnoza problemów w rozumieniu pojęć biologicznychNBRybska ElizaWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Eksperyment jako metoda edukacji przyrodniczejNBRybska ElizaWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Plant blindness – czyli o tym jak rośliny są postrzegane przez uczniów i jak projektować lekcje by uczyć o roślinachNBRybska ElizaWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Transpozycja dydaktyczna w nauczaniu przyrody – wiedza potoczna i naukowa uczniówNBRybska ElizaWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Wiedza uczniów na temat wybranych grup zwierząt lub typów ekosystemów / Budowa i funkcjonowanie wybranych grup zwierząt – praca badawcza związana z analizą rysunkówNBRybska ElizaWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Zajęcia terenowe a zmiana postaw lub postrzegania zjawisk i obiektów biologicznychNBRybska ElizaWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Biologia rozrodu (wybranego gatunku ptaka)BIOKosicki JakubZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Modele macierzowe w ekologii populacjiBIOKosicki JakubZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Modelować czy nie modelować. Przegląd metod analiz liczebnośći populacjiBIOKosicki JakubZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Od czego zależy tempo wzrostu piskląt. Przegląd literaturyBIOKosicki JakubZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Wykorzystywanie danych teledetekcyjnych do oceny jakości środowiskOSKosicki JakubZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Liczebność i rozmieszczenie wyspecjalizowanego gatunku leśnego - dzięcioła średniego Leiopicus medius w PoznaniuOSKosiński ZiemowitZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Ocena liczebności dzięcioła średniego Leiopicus medius w Polsce w oparciu o dane literaturoweBIOKosiński ZiemowitZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Biologia lęgowa bogatki (Parus major)BIOSurmacki AdrianZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Mechanizmy i funkcje ubarwienia ptaków oraz innych grup zwierzątBIOSurmacki AdrianZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Awifauna lęgowa Maltańskiego Klina Zieleni w PoznaniuBIOWiniecki AleksanderZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Awifauna wodna miejskiego odcinka Warty w PoznaniuBIOWiniecki AleksanderZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Awifauna wodno-błotna wybranych jezior/dolin rzekBIOWiniecki AleksanderZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Liczebności populacji lęgowej zniczka (Regulus ignicapillus) wybranych fragmentów WielkopolskiBIOWiniecki AleksanderZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Ptaki lęgowe parków miejskich w PoznaniuBIOWiniecki AleksanderZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Ptaki lęgowe zróżnicowanych typów budynków w PoznaniuOSWiniecki AleksanderZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Stan populacji lęgowych grzywacza (Columba palumbus) i sierpówki (Streptopelia decaocto) w PoznaniuBIOWiniecki AleksanderZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Wielkość i struktura gatunkowa zimowych zgrupowań krukowatych (Corvidae) w wybranych miastachBIOWiniecki AleksanderZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Wstępna ocena stanu lęgowych ptaków wodno-błotnych wybranego fragmentu Ostoi Ptasiej Natura 2000 - Dolina Środkowej WartyOSWiniecki AleksanderZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Wstępna ocena stanu populacji lęgowych oknówki (Delichon urbicum) w różnych typach zabudowy miasta PoznaniaOSWiniecki AleksanderZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Ekologia rozrodu sroki Pica pica w środowisku miejskimBIOZduniak PiotrZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Liczebność i rozmieszczenie jerzyka Apus apus w środowisku zurbanizowanym na przykładzie dowolnego miastaBIOZduniak PiotrZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Termomodernizacje budynków – wpływ zabiegów kompensacyjnych na populacje lęgowe jerzyka Apus apusOSZduniak PiotrZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Wybrane elementy ekologii rozrodu wrony Corvus cornix – analiza nagrań wideo z gniazdBIOZduniak PiotrZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Rola doboru płciowego w ewolucji osobowościBIOHerdegen-Radwan MagdalenaZakład Ekologii Behawioralnej
Zmienność genetyczna w laboratoryjnej populacji gupika (Poecilia reticulata)BIOHerdegen-Radwan MagdalenaZakład Ekologii Behawioralnej
Preferencje siedliskowe samców derkacza (Crex crex)BIORęk PawełZakład Ekologii Behawioralnej
Analiza filogenetyczna wybranych grup ptakow w oparciu o parametry akustyczne śpiewuBIORęk PawełZakład Ekologii Behawioralnej
Szum akustyczny siedliska jako model do przewidywania parametrów sygnałów akustycznychBIORęk PawełZakład Ekologii Behawioralnej
Kooperacja naukowa w erze bibliometrii - produktywny mutualizm czy pasożytnictwo na systemie?BIORęk PawełZakład Ekologii Behawioralnej
Występowanie i zróżnicowanie pokazów wizualnych wśród ptaków duetującychBIORęk PawełZakład Ekologii Behawioralnej
Analiza kart gniazdowych kosa Turdus merula i/lub śpiewaka Turdus philomelosBIO, OSSzymański PawełZakład Ekologii Behawioralnej
Drobne fragmenty drewna w lesie – ilość, zróżnicowanie i znaczenie dla różnorodności biologicznej lasuHoleksa JanZakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska
Struktura wiekowa i struktura przestrzenna drzew i krzewów rozsiewanych przez zwierzęta i wiatr w procesie sukcesji wtórnejHoleksa JanZakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska
Biomasa jaworu na stałych powierzchniach badawczychBIOKasprowicz MarekZakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska
Znaczenie wybranych grup bezkręgowców w rozsiewaniu nasionBIOKurek PrzemysławZakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska
Biomasa czeremchy amerykańskiej na stałych powierzchniach badawczychOSWojterska MariaZakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska
Techniki i efektywność usuwania gatunków inwazyjnych – przegląd literaturyOSWojterska MariaZakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska
Metan jako źródło pokarmu w sieci troficznej jeziorBIO, OSCerbin SławomirZakład Hydrobiologii
Wpływ allelopatii na skuteczność obrony glonów przed wyjadaniem przez zooplanktonBIO, OSCerbin SławomirZakład Hydrobiologii
Adaptacje roślin torfowiskowych w kontekście globalnego ocieplenia. Eksperyment terenowy z manipulacją temperaturą i susząBIO, OSGąbka MaciejZakład Hydrobiologii
Ekologia ramienic zasiedlających drobne zbiorniki wodne i torfowiskaBIO, OSGąbka MaciejZakład Hydrobiologii
Makroglony w ocenie stanu ekologicznego rzekOSGąbka MaciejZakład Hydrobiologii
Wykorzystanie technik teledetekcyjnych w identyfikacji i ocenie zachowania siedlisk wodnych (3140, 3150)OSGąbka MaciejZakład Hydrobiologii
Biokumulacja toksyn sinicowychBIO, OSKokociński MikołajZakład Hydrobiologii
Globalne ocieplenie jako czynnik sprzyjający ekspansji wybranych gatunków sinicBIO, OSKokociński MikołajZakład Hydrobiologii
Okrzemki w badaniach paleoekologicznych jeziorBIO, OSKokociński MikołajZakład Hydrobiologii
Zagrożenia dla ekosystemów wodnych powodowane przez inwazyjne gatunki sinicBIO, OSKokociński MikołajZakład Hydrobiologii
Zastosowanie okrzemek w nowoczesnych technologiachBIO, OSKokociński MikołajZakład Hydrobiologii
Zmiany środowiskowe sprzyjające powstawaniu zakwitów sinicowychBIO, OSKokociński MikołajZakład Hydrobiologii
Ocena stanu ekologicznego rzek nizinnych na podstawie zbiorowisk okrzemek peryfitonowychOSMessyasz BeataZakład Hydrobiologii
Struktura ilościowa fitoplanktonu jezior określonych kodem FV dla NATURA 2000OSMessyasz BeataZakład Hydrobiologii
Zmienność letniego fitoplanktonu jezior z dominacją Botryococcus braunii i Oocysis lacustrisBIOMessyasz BeataZakład Hydrobiologii
Potencjalnie toksyczne gatunki sinic w Jeziorze Łódzko-DymaczewskimBIO, OSPełechata AleksandraZakład Hydrobiologii
Wieloletnie zmiany zbiorowiska fitoplanktonu Jeziora JarosławieckiegoBIO, OSPełechata AleksandraZakład Hydrobiologii
Zróżnicowanie przestrzenne i czasowe zbiorowiska fitoplanktonu ramienicowego Jeziora KuźnickiegoBIOPełechata AleksandraZakład Hydrobiologii
Dynamika miesięcznych zmian w strukturze fitocenoz Charetum tomentosae w jeziorze ramienicowym reprezentującym siedlisko przyrodnicze 3140OSPełechaty MariuszZakład Hydrobiologii
Zależności wewnątrzbiocenotyczne w zbiorowisku ramienicowymBIOPełechaty MariuszZakład Hydrobiologii
Analiza możliwości wykorzystania płóczni sieciowatej (Hydrodictyon reticulatum, Hydrodictyaceae, Chloropyta) jako pułapki biogenówBIO, OSRybak AndrzejZakład Hydrobiologii
Biogeografia śródlądowych populacji ulwy pogiętej (Ulva flexuosa, Ulvaceae, Chlorophyta)BIO, OSRybak AndrzejZakład Hydrobiologii
Testowanie specyficzności żywicielskiej wybranych gatunków z rodziny Syringophilidae (Prostigmata) za pomocą narzędzi biologii molekularnejBIOGłowska ElizaZakład Morfologii Zwierząt
Infestacja jeża zachodniego Erinaceus europeus przez pchły w warunkach ekosystemów leśnych Puszczy ZielonkiBIOMichalik JerzyZakład Morfologii Zwierząt
Strzyżak sarni (Lipoptena cervi) - potencjalny wektor chorób odzwierzęcych o etiologii bakteryjnejBIOMichalik JerzyZakład Morfologii Zwierząt
Występowanie kleszcza gołębiego, Argas reflexus (Argasidae) i związane z tym zagrożenia dla mieszkańców PoznaniaBIO, OSMichalik JerzyZakład Morfologii Zwierząt
Jakość wód drobnego cieku na obszarze zurbanizowanymBIO, OSDondajewska RenataZakład Ochrony Wód
Przestrzenna zmienność koncentracji związków biogennych w wodach płynącychBIO, OSDondajewska RenataZakład Ochrony Wód
Zanieczyszczenie wód rzeki Bogdanki ściekami deszczowymiBIO, OSDondajewska RenataZakład Ochrony Wód
Interakcje makrofity - fitoplankton w płytkich jeziorach eutroficznychBIO, OSGołdyn RyszardZakład Ochrony Wód
Warunki świetlne i tlenowe jezior eutroficznychOSJoniak TomaszZakład Ochrony Wód
Jakość wody strumienia Różany Potok i jego dopływów w sezonie zimowo-wiosennym 2017-2018OSJoniak Tomasz Zakład Ochrony Wód
Wpływ ptaków wodnych na żyznośc zbiorników jezior i rzekBIO, OSKlimaszyk Piotr Zakład Ochrony Wód
Ocena stanu ekologicznego wód płynących na podstawie bezkręgowcówd dennychOSKlimaszyk Piotr Zakład Ochrony Wód
Ichtiofauna drobnych cieków wodnychOSKlimaszyk Piotr Zakład Ochrony Wód
Zanieczyszczenie wód naturalnych farmaceutykami - problem XXIwOSKlimaszyk Piotr Zakład Ochrony Wód
Ocena jakości wód rzecznych i jeziornych na podstawie parametrów fizyczno-chemicznych i biologicznychBIO, OSKowalczewska-Madura KatarzynaZakład Ochrony Wód
Wpływ zanieczyszczeń przestrzennych na jakość wód zbiornika zaporowego w Środzie WlkpOSKowalczewska-Madura Katarzyna Zakład Ochrony Wód
Struktura jakościowa i ilościowa zbiorowisk fitoplanktonu wybranego jezioraBIO, OSKozak AnnaZakład Ochrony Wód
Ocena stanu ekologicznego wybranego jeziora poddanego działaniom rekultywacyjnym w oparciu o multimetriks fitoplanktonowy (PMPL)BIO, OSKozak AnnaZakład Ochrony Wód
Wartość bioindykacyjna fitoplanktonu na przykładzie wybranych zbiorników wodnychBIO, OSKozak AnnaZakład Ochrony Wód
Funkcjonowanie drobnych zbiorników wodnych w krajobrazie miejskimOSKuczyńska-Kippen Natalia Zakład Ochrony Wód
Zooplankton a jakość wód drobnych zbiorników wodnych OSKuczyńska-Kippen Natalia Zakład Ochrony Wód
Rola makrofitów w kształtowaniu różnorodności planktonu drobnych zbiorników wodnychBIOKuczyńska-Kippen Natalia Zakład Ochrony Wód
Zmienność morfologiczna wrotków MonogonontaBIO, OSKuczyńska-Kippen Natalia Zakład Ochrony Wód
Rola ryb planktonożernych w kształtowaniu wielkości zooplanktonu drobnych zbiorników wodnychBIO, OSKuczyńska-Kippen Natalia Zakład Ochrony Wód
Rola konkurencji w kształtowaniu zależności między wrotkami (Rotifera) a wioślarkami (Cladocera) w zbiornikach słodkowodnychBIOKuczyńska-Kippen Natalia Zakład Ochrony Wód
Wybiórczość siedliskowa wioślarek litoralowychBIO, OSKuczyńska-Kippen Natalia Zakład Ochrony Wód
Ocena stanu ekologicznego Jeziora Strzeszyńskiego podczas jego rekultywacji OSSzeląg-Wasielewska ElżbietaZakład Ochrony Wód
Zmiany fitoplanktonu Jeziora Strzeszyńskiego w okresie wiosennymBIOSzeląg-Wasielewska ElżbietaZakład Ochrony Wód
Metoda hodowli niesporczaków w warunkach laboratoryjnychBIOKaczmarek ŁukaszZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Niesporczaki Półwyspu AntarktycznegoBIOKaczmarek ŁukaszZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Organizmy kryptobiotyczne w badaniach kosmicznychBIOKaczmarek ŁukaszZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Porównanie różnorodności niesporczaków zasiedlających obszary naturalne i antropogenicznie zmienioneOSKaczmarek ŁukaszZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Rozmieszczenie niesporczaków na Węgrzech na podstawie dostępnej bibliografiiBIOKaczmarek ŁukaszZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Rozmieszczenie niesporczaków w Finlandii na podstawie dostępnej bibliografiiBIOKaczmarek ŁukaszZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Rozmieszczenie niesporczaków we Włoszech na podstawie dostępnej bibliografiiBIOKaczmarek ŁukaszZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Rozmieszczenie wybranych gatunków niesporczaków w EuropieBIOKaczmarek ŁukaszZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Trofia jeziora a zmiany zachodzące w zgrupowaniach niesporczakówOSKaczmarek ŁukaszZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Fauna kohorty Heterostigmatina (Acari) Palmiarni PoznańskiejBIOMagowski WojciechZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Fauna roztoczy z rodziny Tarsonemidae rezerwatu Meteoryt MoraskoOSMagowski WojciechZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Wsparcie graficzne dla badań nad bioróżnorodnością drobnych bezkręgowcówBIOMagowski WojciechZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Wstępne badania nad fauną roztoczy z rodziny Tarsonemidae Wielkopolskiego Parku NarodowegoOSMagowski WojciechZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Duże ośrodki miejskie jako wyspy bioróżnorodności dla drobnych bezkręgowców na przykładzie mechowcówBIO, OSOlszanowski ZiemowitZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Fauna roztoczy z grupy mechowców (Oribatida) palmiarni europejskichBIO, OSOlszanowski ZiemowitZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Fauna roztoczy z grupy mechowców (Oribatida) rezerwatu Meteoryt MoraskoBIO, OSOlszanowski ZiemowitZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Mechowce (Acari: Oribatida) SpitsbergenuBIO, OSOlszanowski ZiemowitZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Mechowce GrenlandiiBIO, OSOlszanowski ZiemowitZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Rola bakterii z rodzaju Wolbachia w indukowaniu partenogenezy mechowcówBIOOlszanowski ZiemowitZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Pająki jako ofiaryBIO, OSSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Mity, legendy a naukowe fakty dotyczące zróżnicowania biologii i różnorodności gatunkowej pająkówBIO, OSSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Pająki jako ogniwo w łancuchu troficznym zwierzątBIOSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Zróżnicowanie oraz struktura sieci łownych pająkówBIOSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Przędza pajęcza, jej skład i zastosowanieBIOSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Nowe dla wiedzy gatunki pająków krabokształtnych z TasmaniiBIOSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Pająki krabokształtne (Araneae, Thomisidae) TurcjiBIO, OSSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Pająki krabokształtne (Thomisidae) z rodzaju Tharpyna w Australii - baza danychBIOSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Wstępne badania składu gatunkowego pająków (Araneae) rezerwatu przyrody Żurawiniec w Poznaniu.BIO, OSSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Dynamika liczebności zawleczonych gatunków pająków epigeicznych na terenie Palmiarni Poznańskiej. BIO, OSSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Stan zachowania środowiska przyrodniczego rezerwatu przyrody meteoryt Morasko w Poznaniu na podstawie analizy składu gatunkowego pająków.BIO, OSSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Rozwój, możliwości przeżycia oraz baza pokarmowa rzadkiego gatunku pajęczaka, Stenochrus portoricensis (Schizomida) z Palmiarnii Poznańskiej, BIO, OSSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Zróżnicowanie gruczołów przędnych pająków ze szczególnym uwzględnieniem Linothele fallaxBIOSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Fauna terenów zurbanizowanych - różnorodność gatunkowa pająków użytku ekologicznego Olszak I i II w PoznaniuBIO, OSSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Obce gatunki pajęczaków w palmiarniach EuropyBIO, OSSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Pająki jako model dydaktyczny NBSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Arachnofobia wśród uczniów szkoły podstawowej i średniejNBSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Flora roślin naczyniowych wybranego parku w WielkopolsceBIOCelka ZbigniewZakład Taksonomii Roślin
Rośliny naczyniowe/dendroflora miasta … i możliwość ich/jej wykorzystania w procesie kształcenia szkolnegoNBCelka ZbigniewZakład Taksonomii Roślin
Różnorodność flory wybranego parku w WielkopolsceOSCelka ZbigniewZakład Taksonomii Roślin
Walory (i zagrożenie) środowiska przyrodniczego wybranego miasta/wsi/gminyBIO, OSCelka ZbigniewZakład Taksonomii Roślin
Zmienność nasion gatunku z rodziny MalvaceaeBIOCelka ZbigniewZakład Taksonomii Roślin
Chwasty segetalne i zachwaszczenie upraw wskazanego obszaru (preferowana kontynuacja problematyki badawczej na etapie pracy magisterskiej)BIO, OSChmiel JulianZakład Taksonomii Roślin
Rola organizacji pozarządowych w edukacji pozaszkolnej (ilustracja na wybranym przykładzie)NBChmiel JulianZakład Taksonomii Roślin
Stan wiedzy o warunkach występowania gatunków zagrożonych we wschodniej Wielkopolsce lub w innym regionie (opracowanie jednego lub grupy gatunków; preferowana kontynuacja problematyki badawczej na etapie pracy magisterskiej)BIO, OSChmiel JulianZakład Taksonomii Roślin
Porównanie profilu ekspresji genów kodujacych alergeny ziaren pyłku bylicy w zależnosci od poziomu urbanizacji terenuBIOFrątczak AgataZakład Taksonomii Roślin
Porównanie profilu ekspresji genów kodujacych alergeny ziaren pyłku bylicy w zależnosci od poziomu zanieczyszczenia terenuBIOFrątczak AgataZakład Taksonomii Roślin
Ekologia roślin inwazyjnych i alergennychBIO, OSJackowiak BogdanZakład Taksonomii Roślin
Fenologia flory dużego miasta (teren badań: Poznań)BIO, OSJackowiak BogdanZakład Taksonomii Roślin
Oddziaływanie inwestycji na środowisko przyrodniczeBIO, OSJackowiak BogdanZakład Taksonomii Roślin
Cechy morfologiczne owoców i nasion wybranych gatunków roślinBIOSzkudlarz PiotrZakład Taksonomii Roślin
Zastosowanie surowców roślinnych w preparatach farmaceutycznych stosowanych w różnych grupach schorzeńBIOSzkudlarz PiotrZakład Taksonomii Roślin
Rodzime rośliny użytkowe z obszaru Katangi w Afryce CentralnejBIOWiland-Szymańska JustynaZakład Taksonomii Roślin
Grzyby endofityczne rzadkich gatunków roślin w Tatrzańskim Parku Narodowym (we współpracy z Centrum Badań i Ochrony Roślin Górskich w Zakopanym)BIO, OS Lembicz MarlenaZakład Taksonomii Roślin
Tutoring jako sposób na poprawę jakości edukacji w szkoleNBLembicz MarlenaZakład Taksonomii Roślin
Endofityczne grzyby traw miejskich terenów zielonych: diagnostyka mikroskopowa i molekularnaBT, BIO, OSLembicz MarlenaZakład Taksonomii Roślin
Behawior ślimaków z rodziny Vertiginidae w kontrolowanych warunkach hodowlanychBIO, OSGołdyn BartłomiejZakład Zoologii Ogólnej
Hodowla w warunkach laboratoryjnych jako potencjalne narzędzie ochrony ex situ skorupiaków zaliczanych do dużych skrzelonogówBIO, OSGołdyn BartłomiejZakład Zoologii Ogólnej
Ślimaki wodne okolic kampusu MoraskoBIO, OSGołdyn BartłomiejZakład Zoologii Ogólnej
Porównanie dobowej aktywności pod wpływem czynników klimatycznych u dwóch gatunków ślimaków lądowych:Carychium minimum i Carychium tridentatumBIO, OSGołdyn Bartłomiej, Książkiewicz-Parulska ZofiaZakład Zoologii Ogólnej
Ślimaki lądowe okolic kampusu MoraskoBIO, OSKsiążkiewicz-Parulska ZofiaZakład Zoologii Ogólnej
Zagadnienie konstrukcji formy w ewolucyjnej biologii rozwoju (evo-devo).BO, OS, NBLeśniewska MałgorzataZakład Zoologii Ogólnej
Problematyka innowacji w perspektywie ewolucyjnej biologii rozwoju (evo-devo).BO, OS, NBLeśniewska MałgorzataZakład Zoologii Ogólnej
Zagadnienie formy i funkcji w kontekście evo-devo.BO, OS, NBLeśniewska MałgorzataZakład Zoologii Ogólnej
Znaczenie gospodarcze dwuparców (Diplopoda).BO, OS, NBLeśniewska MałgorzataZakład Zoologii Ogólnej
Znaczenie medyczne pareczników (Chilopoda).BO, OS, NBLeśniewska MałgorzataZakład Zoologii Ogólnej
Biologia i etologia wybranych rodzajów, gatunków „pszczołowatych”, trzmieli i osBIOBaraniak EdwardZakład Zoologii Systematycznej
Rola śniegu i mrozu a aktywność wybranych grup owadówBIOBaraniak EdwardZakład Zoologii Systematycznej
Wybiorczość pokarmowa motyli dziennychBIOBaraniak EdwardZakład Zoologii Systematycznej
Fauna mrowisk – współwystępowanie, konkurencja, pasożytnictwo społeczneBIOBaraniak EdwardZakład Zoologii Systematycznej
Katalog pcheł (Siphonatera) PolskiBIOBaraniak EdwardZakład Zoologii Systematycznej
Feromony płciowe moli (Tineidae)BIOBąkowski MarekZakład Zoologii Systematycznej
Morfologia gasienic i poczwarek wybranych gatunkow motyliBIOBąkowski MarekZakład Zoologii Systematycznej
Krew i łzy, alternatywny pokarm motyliBIOBąkowski MarekZakład Zoologii Systematycznej
Wykorzystanie komunikacji chemicznej w badaniach taksonomicznych motyli BIOBąkowski MarekZakład Zoologii Systematycznej
Wojna akustyczna miedzy ćmami i nietoperzami BIOBąkowski MarekZakład Zoologii Systematycznej
Zagrożenia dla człowieka ze strony nietoperzy - zabobony i realne niebezpieczeństwaBIOJurczyszyn MirosławZakład Zoologii Systematycznej
Występowanie popielicy Glis glis na nowo wykrytym stanowisku na Pojezierzu DrawskimBIOJurczyszyn MirosławZakład Zoologii Systematycznej
Występowanie popielicy Glis glis na Pomorzu GdańskimBIOJurczyszyn MirosławZakład Zoologii Systematycznej
Pojawianie się nowych gatunków nietoperzy w faunie Polski – przegląd literaturyBIOJurczyszyn MirosławZakład Zoologii Systematycznej
Przyczyny zanikania nietoperza nocka dużego Myotis myotis w WielkopolsceBIOJurczyszyn MirosławZakład Zoologii Systematycznej
Metody wyszukiwania orzesznicy w lasachBIOJurczyszyn MirosławZakład Zoologii Systematycznej
Ekologia zimowania nietoperza nocka dużego Myotis myotis – przegląd literaturyBIOJurczyszyn MirosławZakład Zoologii Systematycznej
Wspólczesne metody stosowane w ochronie nietoperzyOSJurczyszyn MirosławZakład Zoologii Systematycznej
Zagrożenie dla fauny Wielkopolskiego Parku Narodowego stwarzane przez inwazyjne gatunki ssaków – przegląd literaturyOSJurczyszyn MirosławZakład Zoologii Systematycznej
Zanikanie stanowisk popielicowatych Gliridae w północno-zachodniej Polsce – przegląd literaturyOSJurczyszyn MirosławZakład Zoologii Systematycznej
Ochrona popielicy w lasach Pomorza GdańskiegoOSJurczyszyn MirosławZakład Zoologii Systematycznej
Przegląd metod służących ochronie nietoperza nocka dużego Myotis myotisOSJurczyszyn MirosławZakład Zoologii Systematycznej
Metody ochrony nietoperzy w zimowiskach pochodzenia antropogenicznego – przegląd literaturyOSJurczyszyn MirosławZakład Zoologii Systematycznej
Charakterystyka donośnych głosów popielicy i ich wykorzystanie w wykrywaniu stanowisk tego zagrożonego gatunku BIO, OSJurczyszyn MirosławZakład Zoologii Systematycznej
Fauna chrząszczy lądowych i wodnych z wybranych rejonów PolskiBIOPrzewoźny MarekZakład Zoologii Systematycznej
Fauna pluskwiaków lądowych i wodnych z wybranych rejonów PolskiBIOPrzewoźny MarekZakład Zoologii Systematycznej
Biologia i ekologia wybranych grup chrząszczyBIOPrzewoźny MarekZakład Zoologii Systematycznej
Biologia i ekologia wybranych grup pluskwiakówBIOPrzewoźny MarekZakład Zoologii Systematycznej
Ochrona bioróżnorodności wybranych grup chrząszczy związanymi z obszarami „Natura 2000”OSPrzewoźny MarekZakład Zoologii Systematycznej
Ochrona bioróżnorodności wybranych grup pluskwiaków związanymi z obszarami „Natura 2000”OSPrzewoźny MarekZakład Zoologii Systematycznej
Zespoły małych ssaków Poznania i okolicBIORychlik LeszekZakład Zoologii Systematycznej
Owady minujące liście drzew z rodzaju Acer L.BIOWalczak UrszulaZakład Zoologii Systematycznej
Biologia inwazyjnego motyla minującego Cameraria ohridella (Lepidoptera, Gracillariidae)BIOWalczak UrszulaZakład Zoologii Systematycznej
Ochrona motyli dziennych (Lepidoptera, Rhopalocera) w PolsceBIO, OSWalczak UrszulaZakład Zoologii Systematycznej
Przystosowania larw owadów do endofagicznego trybu życia na przykładzie owadów minującychBIOWalczak UrszulaZakład Zoologii Systematycznej
Wpływ owadów galasotwórczych na roślinyBIO, OSWalczak UrszulaZakład Zoologii Systematycznej
Bezkręgowce występujące w norach chomika europejskiego na wybranych stanowiskachBIOZiomek JoannaZakład Zoologii Systematycznej
Porównanie fauny chrząszczy żyjących w norach chomika z chrząszczami naziemny z otoczenia jego nor (nie do końca jeszcze wiem jak to lepiej sformułować)BIOZiomek JoannaZakład Zoologii Systematycznej
Wpływ pogody na żerowanie małych ssakówBIOZwolak RafałZakład Zoologii Systematycznej
Sezonowe zmiany w liczebności małych ssakówBIOZwolak RafałZakład Zoologii Systematycznej
Wpływ gospodarki leśnej na populacje i zespoły gryzoniOSZwolak RafałZakład Zoologii Systematycznej
Chrząszcze nekrofilne – biologia, ekologia i wykorzystanie w entomologii sądowejBIO, OSKonwerski SzymonZbiory Przyrodnicze
Chrząszcze saproksyliczne – biologia, ekologia i wykorzystanie w ochronie przyrodyBIO, OSKonwerski SzymonZbiory Przyrodnicze
Interakcje między chrząszczami (Insecta: Coleoptera) a innymi organizmamiBIO, OSKonwerski SzymonZbiory Przyrodnicze