BIO- Biologia; OS- Ochrona Środowiska; NB- Nauczanie Przyrody, Nauczanie Biologii; BT- Biotechnologia; BIN- Bioinformatyka
Temat pracy licencjackiejKierunek studiówNazwisko i imię opiekunaNazwa Zakładu
Biologia i etologia wybranych rodzajów, gatunków „pszczołowatych”, trzmieli i osBIOBaraniak EdwardZakład Zoologii Systematycznej
Fauna mrowisk – współwystępowanie, konkurencja, pasożytnictwo społeczneBIOBaraniak EdwardZakład Zoologii Systematycznej
Katalog pcheł (Siphonatera) PolskiBIOBaraniak EdwardZakład Zoologii Systematycznej
Rola śniegu i mrozu a aktywność wybranych grup owadówBIOBaraniak EdwardZakład Zoologii Systematycznej
Wybiórczość pokarmowa motyli dziennychBIOBaraniak EdwardZakład Zoologii Systematycznej
Edukacja ekologiczna jako działanie z zakresu CSR wybranych korporacjiNBBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Edukacyjna rola zieleni miejskiej wybranych jednostek samorządowychNBBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Efekty ekonomiczno-ekologiczne zarządzania środowiskowego na przykładzie wybranego przedsiębiorstwaBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Nowe formy zieleni w mieście na przykładzie wybranego miastaBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Nowe formy zieleni w mieście na przykładzie wybranej jednostki przestrzennejNBBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Ochrona przyrody a rozwój społeczno-gospodarczy jednostek przestrzennychBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Rola zieleni miejskiej wybranego miasta w rozwoju społeczno-gospodarczymBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Społeczno-kulturowe usługi ekosystemów jako czynnik rozwoju wybranej jednostki samorządu lokalnegoBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Usługi ekosystemów górskich – inwentaryzacja i wycenaBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Usługi ekosystemów nadmorskich – inwentaryzacja i wycenaBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Usługi ekosystemów terenów zurbanizowanych na przykładzie wybranego miastaBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Usługi ekosystemów – źródło wiedzy i instrument edukacji ekologicznejNBBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Wycena wartości ekonomicznej środowiska przyrodniczego jako instrument edukacji ekologicznejNBBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Wykorzystanie środowiska przyrodniczego w promocji jednostek przestrzennychBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Środowisko przyrodnicze jako walor turystyczny na przykładzie wybranej jednostki przestrzennejBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Analiza i propozycje treści edukacyjnych dotyczących danego przedsięwzięcia gospodarczego, obszaru chronionego, gatunku objętego ochroną, zagrożeniaNBBernard RafałWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Barwy u ważekBIO, OSBernard RafałWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Ekspansja ważki szafranki czerwonej (Crocothemis erythraea) w Polsce jako efekt zmian klimatycznychBIO, OSBernard RafałWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Głęboki regres Szablaka żółtego (Sympetrum flaveolum) w Polsce – porównanie danych historycznych i współczesnychBIO, OSBernard RafałWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Opracowanie treści dydaktycznych dla wybranych ekspozycji i gatunków w poznańskim Ogrodzie ZoologicznymNBBernard RafałWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Wystawy w edukacji przyrodniczejNBBernard RafałWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Fenologia kwitnienia wybranych gatunków traw w kontekście zagrożenia alergicznegoBIO, OSBogawski PawełWydziałowa Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych
Żywotność akinet inwazyjnych i rodzimych gatunków sinic w osadach dennych jezioraBIOBudzyńska AgnieszkaZakład Ochrony Wód
Feromony płciowe moli (Tineidae)BIOBąkowski MarekZakład Zoologii Systematycznej
Krew i łzy, alternatywny pokarm motyliBIOBąkowski MarekZakład Zoologii Systematycznej
Morfologia gąsienic i poczwarek wybranych gatunków motyliBIOBąkowski MarekZakład Zoologii Systematycznej
Wojna akustyczna miedzy ćmami i nietoperzami BIOBąkowski MarekZakład Zoologii Systematycznej
Wykorzystanie komunikacji chemicznej w badaniach taksonomicznych motyli BIOBąkowski MarekZakład Zoologii Systematycznej
Flora roślin naczyniowych wybranego parku w Wielkopolsce BIOCelka ZbigniewZakład Taksonomii Roślin
Rośliny naczyniowe/dendroflora miasta … i możliwość ich/jej wykorzystania w procesie kształcenia szkolnegoNBCelka ZbigniewZakład Taksonomii Roślin
Różnorodność flory wybranego parku w Wielkopolsce OSCelka ZbigniewZakład Taksonomii Roślin
Walory (i zagrożenie) środowiska przyrodniczego wybranego miasta/wsi/gminy BIO, OSCelka ZbigniewZakład Taksonomii Roślin
Zmienność nasion gatunku z rodziny MalvaceaeBIOCelka ZbigniewZakład Taksonomii Roślin
Metan jako źródło pokarmu w sieci troficznej jeziorBIO, OSCerbin SławomirZakład Hydrobiologii
Wpływ allelopatii na skuteczność obrony glonów przed wyjadaniem przez zooplanktonBIO, OSCerbin SławomirZakład Hydrobiologii
Chwasty segetalne i zachwaszczenie upraw wskazanego obszaru (preferowana kontynuacja problematyki badawczej na etapie pracy magisterskiej)BIO, OSChmiel JulianZakład Taksonomii Roślin
Rola organizacji pozarządowych w edukacji pozaszkolnej (ilustracja na wybranym przykładzie) NBChmiel JulianZakład Taksonomii Roślin
Stan wiedzy o warunkach występowania gatunków zagrożonych we wschodniej Wielkopolsce lub w innym regionie (opracowanie jednego lub grupy gatunków; preferowana kontynuacja problematyki badawczej na etapie pracy magisterskiej)BIO, OSChmiel JulianZakład Taksonomii Roślin
Diagnoza uczniowskiej wiedzy biologicznej, np. Wiedza uczniów klasy 6 na temat budowy człowiekaNBCieszyńska AgnieszkaWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Edukacja przyrodnicza w Polsce i na świecie – analiza porównawczaNBCieszyńska AgnieszkaWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Edukacja seksualna, np. Cykl menstruacyjny w podręcznikach przyrody, biologiiNBCieszyńska AgnieszkaWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Funkcjonowanie pojęć biologicznych; np. Diagnoza rozwoju danego pojęcia w różnych grupach wiekowychNBCieszyńska AgnieszkaWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Komunikacja naukowa – od komunikacji nauczyciel-uczeń, poprzez analizę podręczników, do edukacyjnej roli mediów; np. Czasowniki operacyjne na lekcjach przyrody, biologii. Rodzaje pytań uczniowskich na lekcjach przyrody. QTA na lekcjach biologii, przyrody.NBCieszyńska AgnieszkaWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych a nauczanie biologii i przyrody; np. Uczeń z Zespołem Aspergera na lekcjach przyrody (biologii)NBCieszyńska AgnieszkaWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Wiedza biologiczna potoczna i naukowa, np. Społeczne zrozumienie pojęć przyrodniczych (gen, dziedziczenie, oddychanie, bakteria, roślina, zwierzę, ekologia)NBCieszyńska AgnieszkaWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Jakość wód drobnych cieków na obszarze miasta PoznaniaOSDondajewska RenataZakład Ochrony Wód
Jakość wód rzeki Cybiny w granicach miasta PoznaniaOSDondajewska RenataZakład Ochrony Wód
Zanieczyszczenie wód rzeki Bogdanki ściekami deszczowymiOSDondajewska RenataZakład Ochrony Wód
Realizacja wybranych treści przyrodniczych na II etapie edukacji z zastosowaniem aplikacji LearningAppsNBDudziak RenataWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Porównanie profilu ekspresji genów kodujacych alergeny ziaren pyłku bylicy w zależnosci od poziomu urbanizacji terenuBIOFrątczak AgataZakład Taksonomii Roślin
Porównanie profilu ekspresji genów kodujacych alergeny ziaren pyłku bylicy w zależnosci od poziomu zanieczyszczenia terenuBIOFrątczak AgataZakład Taksonomii Roślin
Behawior ślimaków z rodziny Vertiginidae w kontrolowanych warunkach hodowlanych BIO, OSGołdyn BartłomiejZakład Zoologii Ogólnej
Hodowla w warunkach laboratoryjnych jako potencjalne narzędzie ochrony ex situ skorupiaków zaliczanych do dużych skrzelonogów BIO, OSGołdyn BartłomiejZakład Zoologii Ogólnej
Ślimaki wodne okolic kampusu Morasko BIO, OSGołdyn BartłomiejZakład Zoologii Ogólnej
Porównanie dobowej aktywności pod wpływem czynników klimatycznych u dwóch gatunków ślimaków lądowych: Carychium minimum i Carychium tridentatumBIO, OSGołdyn Bartłomiej, Książkiewicz-Parulska ZofiaZakład Zoologii Ogólnej
Adaptacje roślin torfowiskowych w kontekście globalnego ocieplenia. Eksperyment terenowy z manipulacją temperaturą i susząBIO, OSGąbka MaciejZakład Hydrobiologii
Ekologia ramienic zasiedlających drobne zbiorniki wodne i torfowiskaBIO, OSGąbka MaciejZakład Hydrobiologii
Makroglony w ocenie stanu ekologicznego rzekOSGąbka MaciejZakład Hydrobiologii
Wykorzystanie technik teledetekcyjnych w identyfikacji i ocenie zachowania siedlisk wodnych (3140, 3150)OSGąbka MaciejZakład Hydrobiologii
Testowanie specyficzności żywicielskiej wybranych gatunków z rodziny Syringophilidae (Prostigmata) za pomocą narzędzi biologii molekularnejBIOGłowska ElizaZakład Morfologii Zwierząt
Źródła zmienności w osobowościach u zwierząt - praca przeglądowaBIOHerdegen-Radwan MagdalenaZakład Ekologii Behawioralnej
Drobne fragmenty drewna w lesie – ilość, zróżnicowanie i znaczenie dla różnorodności biologicznej lasuHoleksa JanZakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska
Struktura wiekowa i struktura przestrzenna drzew i krzewów rozsiewanych przez zwierzęta i wiatr w procesie sukcesji wtórnejHoleksa JanZakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska
Ekologia roślin inwazyjnych i alergennychBIO, OSJackowiak BogdanZakład Taksonomii Roślin
Fenologia flory dużego miasta (teren badań: Poznań)BIO, OSJackowiak BogdanZakład Taksonomii Roślin
Oddziaływanie inwestycji na środowisko przyrodniczeBIO, OSJackowiak BogdanZakład Taksonomii Roślin
Inwentaryzacja przyrodnicza i funkcje drobnych zbiorników wodnych aglomeracji poznańskiejBIOJoniak TomaszZakład Ochrony Wód
Walory ekologiczne i stan jakościowy wód drobnych zbiorników Kampusu MoraskoOSJoniak TomaszZakład Ochrony Wód
Ekologia zimowania nocka dużego Myotis myotis – przegląd literaturyBIOJurczyszyn MirosławZakład Zoologii Systematycznej
Metody ochrony nietoperzy w zimowiskach pochodzenia antropogenicznego – przegląd literaturyOSJurczyszyn MirosławZakład Zoologii Systematycznej
Ocena wykorzystania przez nietoperze zimowiska powstałego w ramach kompensacji przyrodniczejOSJurczyszyn MirosławZakład Zoologii Systematycznej UAM
Ochrona popielicy w lasach Pomorza GdańskiegoOSJurczyszyn MirosławZakład Zoologii Systematycznej
Pojawianie się nowych gatunków nietoperzy w faunie Polski – przegląd literaturyBIOJurczyszyn MirosławZakład Zoologii Systematycznej
Przegląd metod służących ochronie nietoperza nocka dużego Myotis myotisOSJurczyszyn MirosławZakład Zoologii Systematycznej
Przyczyny zanikania nietoperza nocka dużego Myotis myotis w WielkopolsceBIOJurczyszyn MirosławZakład Zoologii Systematycznej
Szkody wyrządzane człowiekowi przez popielicę – przegląd literaturyBIOJurczyszyn MirosławZakład Zoologii Systematycznej
Występowanie popielicy Glis glis na nowo wykrytym stanowisku na Pojezierzu DrawskimBIOJurczyszyn MirosławZakład Zoologii Systematycznej
Występowanie popielicy Glis glis na Pomorzu GdańskimBIOJurczyszyn MirosławZakład Zoologii Systematycznej
Zagrożenie dla fauny Wielkopolskiego Parku Narodowego stwarzane przez inwazyjne gatunki ssaków – przegląd literaturyOSJurczyszyn MirosławZakład Zoologii Systematycznej
Zanikanie stanowisk popielicowatych Gliridae w północno-zachodniej Polsce – przegląd literaturyOSJurczyszyn MirosławZakład Zoologii Systematycznej
Metoda hodowli niesporczaków w warunkach laboratoryjnychBIOKaczmarek ŁukaszZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Niesporczaki Półwyspu AntarktycznegoBIOKaczmarek ŁukaszZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Organizmy kryptobiotyczne w badaniach kosmicznychBIOKaczmarek ŁukaszZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Porównanie różnorodności niesporczaków zasiedlających obszary naturalne i antropogenicznie zmienioneOSKaczmarek ŁukaszZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Rozmieszczenie niesporczaków na Węgrzech na podstawie dostępnej bibliografiiBIOKaczmarek ŁukaszZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Rozmieszczenie niesporczaków w Finlandii na podstawie dostępnej bibliografiiBIOKaczmarek ŁukaszZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Rozmieszczenie niesporczaków we Włoszech na podstawie dostępnej bibliografiiBIOKaczmarek ŁukaszZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Rozmieszczenie wybranych gatunków niesporczaków w EuropieBIOKaczmarek ŁukaszZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Trofia jeziora a zmiany zachodzące w zgrupowaniach niesporczakówOSKaczmarek ŁukaszZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Biomasa jaworu na stałych powierzchniach badawczychBIOKasprowicz MarekZakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska
Rola ptaków wodnych w obiegu azotu i fosforu pomiędzy ekosystemami wodnymi i lądowymiBIOKlimaszyk PiotrZakład Ochrony Wód
Systemy monitoringu incydentalnych zanieczyszczeń wodyOSKlimaszyk PiotrZakład Ochrony Wód
Wpływ małży na funkcjonowanie ekosystemów wodnychBIOKlimaszyk PiotrZakład Ochrony Wód
Biokumulacja toksyn sinicowychBIO, OSKokociński MikołajZakład Hydrobiologii
Globalne ocieplenie jako czynnik sprzyjający ekspansji wybranych gatunków sinicBIO, OSKokociński MikołajZakład Hydrobiologii
Okrzemki w badaniach paleoekologicznych jeziorBIO, OSKokociński MikołajZakład Hydrobiologii
Zagrożenia dla ekosystemów wodnych powodowane przez inwazyjne gatunki sinicBIO, OSKokociński MikołajZakład Hydrobiologii
Zastosowanie okrzemek w nowoczesnych technologiachBIO, OSKokociński MikołajZakład Hydrobiologii
Zmiany środowiskowe sprzyjające powstawaniu zakwitów sinicowychBIO, OSKokociński MikołajZakład Hydrobiologii
Metagenomika roztoczy BIN, BIOKonczal MateuszPracownia Biologii Ewolucyjnej
Znaczenie horyzontalnego transferu genów u roztoczyBIN, BIOKonczal MateuszPracownia Biologii Ewolucyjnej
Chrząszcze nekrofilne – biologia, ekologia i wykorzystanie w entomologii sądowejBIO, OSKonwerski SzymonZbiory Przyrodnicze
Chrząszcze saproksyliczne – biologia, ekologia i wykorzystanie w ochronie przyrodyBIO, OSKonwerski SzymonZbiory Przyrodnicze
Interakcje między chrząszczami (Insecta: Coleoptera) a innymi organizmamiBIO, OSKonwerski SzymonZbiory Przyrodnicze
Biologia rozrodu (wybranego gatunku ptaka)BIOKosicki JakubZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Modele macierzowe w ekologii populacjiBIOKosicki JakubZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Modelować czy nie modelować. Przegląd metod analiz liczebnośći populacjiBIOKosicki JakubZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Od czego zależy tempo wzrostu piskląt. Przegląd literaturyBIOKosicki JakubZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Wykorzystywanie danych teledetekcyjnych do oceny jakości środowiskOSKosicki JakubZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Liczebność i rozmieszczenie wyspecjalizowanego gatunku leśnego - dzięcioła średniego Leiopicus medius w PoznaniuOSKosiński ZiemowitZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Ocena liczebności dzięcioła średniego Leiopicus medius w Polsce w oparciu o dane literaturoweBIOKosiński ZiemowitZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Ocena jakości wód rzeki Maskawy i Zbiornika ŚredzkiegoOSKowalczewska-Madura KatarzynaZakład Ochrony Wód
Fitoplankton rekultywowanego Jeziora UzarzewskiegoOSKozak AnnaZakład Ochrony Wód
Skład gatunkowy fitoplanktonu Zbiornika MaltańskiegoBIOKozak AnnaZakład Ochrony Wód
Ślimaki lądowe okolic kampusu Morasko BIO, OSKsiążkiewicz-Parulska ZofiaZakład Zoologii Ogólnej
Funkcjonowanie drobnych zbiorników wodnych w krajobrazie miejskimOSKuczyńska-Kippen NataliaZakład Ochrony Wód
Zooplankton a jakość wód drobnych zbiorników wodnych OSKuczyńska-Kippen NataliaZakład Ochrony Wód
Zagadnienia biologii i ekologii wrotków Bdelloidea różnorodnych siedlisk BIO, OSKuczyńska-Kippen NataliaZakład Ochrony Wód
Zmienność morfologiczna wrotków MonogonontaBIO, OSKuczyńska-Kippen NataliaZakład Ochrony Wód
Rola konkurencji w kształtowaniu zależności między wrotkami (Rotifera) a wioślarkami (Cladocera) w zbiornikach słodkowodnychBIOKuczyńska-Kippen NataliaZakład Ochrony Wód
Aktualne trendy i nowe technologie w monitoringu przyrodyBIO, OSKuczyński LechosławPracownia Ekologii Populacyjnej
Metody aktywnej ochrony ptakówBIO, OSKuczyński LechosławPracownia Ekologii Populacyjnej
Modelowanie bayesowskie w ekologiiBIO, OS, BINKuczyński LechosławPracownia Ekologii Populacyjnej
Modelowanie dynamiki populacjiBIO, OS, BINKuczyński LechosławPracownia Ekologii Populacyjnej
Modelowanie wieloagentowe w ekologiiBIO, OS, BINKuczyński LechosławPracownia Ekologii Populacyjnej
Teledetekcja satelitarna w badaniach ekologicznychBIO, OSKuczyński LechosławPracownia Ekologii Populacyjnej
Uczenie maszynowe w ekologiiBIO, OS, BINKuczyński LechosławPracownia Ekologii Populacyjnej
Znaczenie wybranych grup bezkręgowców w rozsiewaniu nasionBIOKurek PrzemysławZakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska
Ekspresja stadium płciowego endofitycznego grzyba Epichloë clarkii w populacji trawy Holcus lanatusBIO, OSLembicz MarlenaZakład Taksonomii Roslin
Morfologia jaj muchówek Botanophila sp. – kluczowy wektor zarodników rozrodczych grzybów endofitycznych Epichloe sp.: zastosowanie skaningowego mikroskopu elektronowegoBIOLembicz MarlenaZakład Taksonomii Roslin
Strategia kiełkowania nasion i wzrostu siewek rośliny klonalnej (wiązówka Filipendula ulmaria): eksperyment w fitotronie BIOLembicz MarlenaZakład Taksonomii Roslin
Anomalie morfologiczne pareczników (Chilopoda)BIOLeśniewska MałgorzataZakład Zoologii Ogólnej
Rola anomalii morfologicznych zwierząt w badaniach naukowychBIOLeśniewska MałgorzataZakład Zoologii Ogólnej
Różnorodność ujęć anomalii morfologicznych zwierząt w nauce i kulturzeBIOLeśniewska MałgorzataZakład Zoologii Ogólnej
Wije (Myriapoda) szklarni europejskichBIOLeśniewska MałgorzataZakład Zoologii Ogólnej
Wpływ urbanizacji na zgrupowania wijów (Myriapoda)BIO, OSLeśniewska MałgorzataZakład Zoologii Ogólnej
Rozwój pareczników (Chilopoda) w świetle najnowszych badańBIOLeśniewska MałgorzataZakład Zoologii Ogólnej
Fauna kohorty Heterostigmatina (Acari) Palmiarni PoznańskiejBIOMagowski WojciechZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Fauna roztoczy z rodziny Tarsonemidae rezerwatu Meteoryt MoraskoOSMagowski WojciechZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Wsparcie graficzne dla badań nad bioróżnorodnością drobnych bezkręgowcówBIOMagowski WojciechZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Wstępne badania nad fauną roztoczy z rodziny Tarsonemidae Wielkopolskiego Parku NarodowegoOSMagowski WojciechZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Ocena stanu ekologicznego rzek nizinnych na podstawie zbiorowisk okrzemek peryfitonowychOSMessyasz BeataZakład Hydrobiologii
Struktura ilościowa fitoplanktonu jezior określonych kodem FV dla NATURA 2000OSMessyasz BeataZakład Hydrobiologii
Zmienność letniego fitoplanktonu jezior z dominacją Botryococcus braunii i Oocysis lacustrisBIOMessyasz BeataZakład Hydrobiologii
Infestacja jeża zachodniego Erinaceus europeus przez pchły w warunkach ekosystemów leśnych Puszczy ZielonkiBIOMichalik JerzyZakład Morfologii Zwierząt
Strzyżak sarni (Lipoptena cervi) - potencjalny wektor chorób odzwierzęcych o etiologii bakteryjnejBIOMichalik JerzyZakład Morfologii Zwierząt
Występowanie kleszcza gołębiego, Argas reflexus (Argasidae) i związane z tym zagrożenia dla mieszkańców PoznaniaBIO, OSMichalik JerzyZakład Morfologii Zwierząt
Gatunki zagrożone, a tradycyjna medycyna azjatyckaOSMokrowiecka AgnieszkaZakład Zoologii Ogólnej
Właściwości i wykorzystanie śluzu ślimaków śródziemnomorskich w kosmetyce i medycynieBIO, OSMokrowiecka AgnieszkaZakład Zoologii Ogólnej
Zwierzęta w medycynie - dawniej i dziśBIO, OSMokrowiecka AgnieszkaZakład Zoologii Ogólnej
Lotniczy skaning laserowy w badaniach struktury przestrzennej i wysokościowej roślinności drzewiastej i krzewiastej Case study (obszar do wyboru)BIO, OSNowak MaciejWydziałowa Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych
Teledetekcyjne wskaźniki roślinności w badaniach zmian pokrycia terenuBIO, OSNowak MaciejWydziałowa Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych
Duże ośrodki miejskie jako wyspy bioróżnorodności dla drobnych bezkręgowców na przykładzie mechowcówBIO, OSOlszanowski ZiemowitZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Fauna roztoczy z grupy mechowców (Oribatida) palmiarni europejskichBIO, OSOlszanowski ZiemowitZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Fauna roztoczy z grupy mechowców (Oribatida) rezerwatu Meteoryt MoraskoBIO, OSOlszanowski ZiemowitZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Mechowce (Acari: Oribatida) SpitsbergenuBIO, OSOlszanowski ZiemowitZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Mechowce GrenlandiiBIO, OSOlszanowski ZiemowitZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Rola bakterii z rodzaju Wolbachia w indukowaniu partenogenezy mechowcówBIOOlszanowski ZiemowitZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Potencjalnie toksyczne gatunki sinic w Jeziorze Łódzko-DymaczewskimBIO, OSPełechata AleksandraZakład Hydrobiologii
Wieloletnie zmiany zbiorowiska fitoplanktonu Jeziora JarosławieckiegoBIO, OSPełechata AleksandraZakład Hydrobiologii
Zróżnicowanie przestrzenne i czasowe zbiorowiska fitoplanktonu ramienicowego Jeziora KuźnickiegoBIOPełechata AleksandraZakład Hydrobiologii
Dynamika miesięcznych zmian w strukturze fitocenoz Charetum tomentosae w jeziorze ramienicowym reprezentującym siedlisko przyrodnicze 3140 OSPełechaty MariuszZakład Hydrobiologii
Zależności wewnątrzbiocenotyczne w zbiorowisku ramienicowymBIOPełechaty MariuszZakład Hydrobiologii
Biologia i ekologia wybranych grup chrząszczyBIOPrzewoźny MarekZakład Zoologii Systematycznej
Biologia i ekologia wybranych grup pluskwiakówBIOPrzewoźny MarekZakład Zoologii Systematycznej
Fauna chrząszczy lądowych i wodnych z wybranych rejonów PolskiBIOPrzewoźny MarekZakład Zoologii Systematycznej
Fauna pluskwiaków lądowych i wodnych z wybranych rejonów PolskiBIOPrzewoźny MarekZakład Zoologii Systematycznej
Ochrona bioróżnorodności wybranych grup chrząszczy związanymi z obszarami „Natura 2000”OSPrzewoźny MarekZakład Zoologii Systematycznej
Ochrona bioróżnorodności wybranych grup pluskwiaków związanymi z obszarami „Natura 2000”OSPrzewoźny MarekZakład Zoologii Systematycznej
Genetyczne źródła przystosowań do zmian klimatuBIO, OSRadwan JacekPracownia Biologii Ewolucyjnej
Rola uczenia się w doborze płciowymBIORadwan JacekPracownia Biologii Ewolucyjnej
Analiza możliwości wykorzystania płóczni sieciowatej (Hydrodictyon reticulatum , Hydrodictyaceae, Chloropyta) jako pułapki biogenówBIO, OSRybak AndrzejZakład Hydrobiologii
Biogeografia śródlądowych populacji ulwy pogiętej (Ulva flexuosa, Ulvaceae, Chlorophyta) BIO, OSRybak AndrzejZakład Hydrobiologii
Analiza dialogów w klasach szkolnych na lekcjach biologii i przyrody / Komunikacja między uczniem a nauczycielem na lekcjach przyrody w szkole podstawowej i biologii w gimnazjumNBRybska ElizaWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Analiza treści podręczników szkolnychNBRybska ElizaWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Budowa i funkcjonowanie człowieka (na dowolnie wybranym układzie) – analiza odpowiedzi uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnychNBRybska ElizaWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Diagnoza problemów w rozumieniu pojęć biologicznychNBRybska ElizaWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Eksperyment jako metoda edukacji przyrodniczejNBRybska ElizaWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Plant blindness – czyli o tym jak rośliny są postrzegane przez uczniów i jak projektować lekcje by uczyć o roślinachNBRybska ElizaWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Transpozycja dydaktyczna w nauczaniu przyrody – wiedza potoczna i naukowa uczniówNBRybska ElizaWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Wiedza uczniów na temat wybranych grup zwierząt lub typów ekosystemów / Budowa i funkcjonowanie wybranych grup zwierząt – praca badawcza związana z analizą rysunkówNBRybska ElizaWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Zajęcia terenowe a zmiana postaw lub postrzegania zjawisk i obiektów biologicznychNBRybska ElizaWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Zespoły małych ssaków Poznania i okolicBIORychlik LeszekZakład Zoologii Systematycznej
Zmienność genetyczna szpecieli (Acari: Eriophyoidea) zasiedlających trawyBIO, BTSkoracka AnnaPracownia Ekologii Populacyjnej
Biologia lęgowa bogatki (Parus major)BIOSurmacki AdrianZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Mechanizmy i funkcje ubarwienia ptaków oraz innych grup zwierzątBIOSurmacki AdrianZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Fitoplankton wiosenny eutroficznego jezioraBIOSzeląg-Wasielewska ElżbietaZakład Ochrony Wód
Ocena jakości wód powierzchniowych w oparciu o wybrane grupy glonówOSSzeląg-Wasielewska ElżbietaZakład Ochrony Wód
Cechy morfologiczne owoców i nasion wybranych gatunków roślinBIOSzkudlarz PiotrZakład Taksonomii Roślin
Zastosowanie surowców roślinnych w preparatach farmaceutycznych stosowanych w różnych grupach schorzeńBIOSzkudlarz PiotrZakład Taksonomii Roślin
Gryzonie jako drapieżniki gniazd leśnych ptaków śpiewającychBIO, OSSzymkowiak JakubPracownia Ekologii Populacyjnej
Zastosowanie manipulacji informacją socjalną w ochronie populacji ptakówBIO, OSSzymkowiak JakubPracownia Ekologii Populacyjnej
Mity i legendy dotyczące pająkówBIO, OSSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Możliwości przeżycia pająków w kępach turzyc na terenie Białowieskiego Parku NarodowegoBIO, OSSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Pająki jako ofiaryBIO, OSSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Pająki krabokształtne (Araneae, Thomisidae) TurcjiBIO, OSSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Pająki krabokształtne (Thomisidae) z rodzajów Cymbacha i Tharpyna w AustraliiBIOSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Stan zachowania środowiska przyrodniczego rezerwatu przyrody Żurawiniec w Poznaniu na podstawie analizy składu gatunkowego pająkówOSSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Właściwości i struktura nici wybranych gatunków pająków z rodzaju LinotheleBIOSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Co wiemy na temat zmian zasięgów drzew leśnych w Europie w okresie postglacialnym?BIO, OSWachowiak WitoldPracownia Biologii Ewolucyjnej
Czynniki kształtujace zmienność genetyczną populacji drzew leśnych w EuropieBIO, OSWachowiak WitoldPracownia Biologii Ewolucyjnej
Biologia inwazyjnego motyla minującego Cameraria ohridella (Lepidoptera, Gracillariidae)BIOWalczak UrszulaZakład Zoologii Systematycznej
Owady galasotwórcze występujące na wiązieOSWalczak UrszulaZakład Zoologii Systematycznej
Owady minujące liście drzew z rodzaju Acer LBIOWalczak UrszulaZakład Zoologii Systematycznej
Rodzime rośliny użytkowe z obszaru Katangi w Afryce Centralnej BIOWiland-Szymańska JustynaZakład Taksonomii Roślin
Awifauna lęgowa Maltańskiego Klina Zieleni w PoznaniuBIOWiniecki AleksanderZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Awifauna wodna miejskiego odcinka Warty w PoznaniuBIOWiniecki AleksanderZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Awifauna wodno-błotna wybranych jezior/dolin rzekBIOWiniecki AleksanderZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Liczebności populacji lęgowej zniczka (Regulus ignicapillus) wybranych fragmentów WielkopolskiBIOWiniecki AleksanderZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Ptaki lęgowe parków miejskich w PoznaniuBIOWiniecki AleksanderZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Ptaki lęgowe zróżnicowanych typów budynków w PoznaniuOSWiniecki AleksanderZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Stan populacji lęgowych grzywacza (Columba palumbus) i sierpówki (Streptopelia decaocto) w PoznaniuBIOWiniecki AleksanderZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Wielkość i struktura gatunkowa zimowych zgrupowań krukowatych (Corvidae) w wybranych miastachBIOWiniecki AleksanderZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Wstępna ocena stanu lęgowych ptaków wodno-błotnych wybranego fragmentu Ostoi Ptasiej Natura 2000 - Dolina Środkowej WartyOSWiniecki AleksanderZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Wstępna ocena stanu populacji lęgowych oknówki (Delichon urbicum) w różnych typach zabudowy miasta PoznaniaOSWiniecki AleksanderZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Biomasa czeremchy amerykańskiej na stałych powierzchniach badawczychWojterska MariaZakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska
Techniki i efektywność usuwania gatunków inwazyjnych – przegląd literaturyWojterska MariaZakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska
Ekologia rozrodu sroki Pica pica w środowisku miejskimBIOZduniak PiotrZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Liczebność i rozmieszczenie jerzyka Apus apus w środowisku zurbanizowanym na przykładzie dowolnego miastaBIOZduniak PiotrZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Termomodernizacje budynków – wpływ zabiegów kompensacyjnych na populacje lęgowe jerzyka Apus apusOSZduniak PiotrZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Wybrane elementy ekologii rozrodu wrony Corvus cornix – analiza nagrań wideo z gniazdBIOZduniak PiotrZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Inwentaryzacja nor chomika europejskiego na obszarze użutku ekologicznego "Chomik europejski" w JaworznieBIO, OSZiomek JoannaZakład Zoologii Systematycznej
Inwentaryzacja stanowisk chomika europejskiego w zachodniej części Dolnego Śląska.BIO, OSZiomek JoannaZakład Zoologii Systematycznej
Sezonowe zmiany w liczebności małych ssakówBIOZwolak RafałZakład Zoologii Systematycznej
Wpływ gospodarki leśnej na populacje i zespoły gryzoniOSZwolak RafałZakład Zoologii Systematycznej
Wpływ pogody na żerowanie małych ssakówBIOZwolak RafałZakład Zoologii Systematycznej