BIO- Biologia; OS- Ochrona Środowiska; OP- Ochrona Przyrody i Edukacja przyrodniczo-leśna; NB- Nauczanie Przyrody, Nauczanie Biologii; BT- Biotechnologia; BIN- Bioinformatyka; BIOZ- Biologia i Zdrowie Człowieka
Temat pracy licencjackiejKierunek studiówNazwisko i imię opiekunaNazwa Zakładu
Biologia i etologia wybranych rodzajów, gatunków „pszczołowatych”, trzmieli i osBIOBaraniak EdwardZakład Zoologii Systematycznej
Rola śniegu i mrozu a aktywność wybranych grup owadówBIOBaraniak EdwardZakład Zoologii Systematycznej
Wybiorczość pokarmowa motyli dziennychBIOBaraniak EdwardZakład Zoologii Systematycznej
Fauna mrowisk – współwystępowanie, konkurencja, pasożytnictwo społeczneBIOBaraniak EdwardZakład Zoologii Systematycznej
Katalog pcheł (Siphonatera) PolskiBIOBaraniak EdwardZakład Zoologii Systematycznej
Feromony płciowe moli (Tineidae)BIOBąkowski MarekZakład Zoologii Systematycznej
Morfologia gasienic i poczwarek wybranych gatunkow motyliBIOBąkowski MarekZakład Zoologii Systematycznej
Krew i łzy, alternatywny pokarm motyliBIOBąkowski MarekZakład Zoologii Systematycznej
Wykorzystanie komunikacji chemicznej w badaniach taksonomicznych motyliBIOBąkowski MarekZakład Zoologii Systematycznej
Wojna akustyczna miedzy ćmami i nietoperzamiBIOBąkowski MarekZakład Zoologii Systematycznej
Edukacja ekologiczna jako działanie z zakresu CSR wybranych korporacjiNBBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Edukacyjna rola zieleni miejskiej wybranych jednostek samorządowychNBBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Efekty ekonomiczno-ekologiczne zarządzania środowiskowego na przykładzie wybranego przedsiębiorstwaBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Nowe formy zieleni w mieście na przykładzie wybranego miastaBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Nowe formy zieleni w mieście na przykładzie wybranej jednostki przestrzennejNBBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Ochrona przyrody a rozwój społeczno-gospodarczy jednostek przestrzennychBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Rola zieleni miejskiej wybranego miasta w rozwoju społeczno-gospodarczymBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Społeczno-kulturowe usługi ekosystemów jako czynnik rozwoju wybranej jednostki samorządu lokalnegoBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Usługi ekosystemów górskich – inwentaryzacja i wycenaBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Usługi ekosystemów nadmorskich – inwentaryzacja i wycenaBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Usługi ekosystemów terenów zurbanizowanych na przykładzie wybranego miastaBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Usługi ekosystemów – źródło wiedzy i instrument edukacji ekologicznejNBBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Wycena wartości ekonomicznej środowiska przyrodniczego jako instrument edukacji ekologicznejNBBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Wykorzystanie środowiska przyrodniczego w promocji jednostek przestrzennychBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Środowisko przyrodnicze jako walor turystyczny na przykładzie wybranej jednostki przestrzennejBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Analiza i propozycje treści edukacyjnych dotyczących danego przedsięwzięcia gospodarczego, obszaru chronionego, gatunku objętego ochroną, zagrożeniaNBBernard RafałWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Barwy u ważekBIO, OSBernard RafałWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Ekspansja ważki szafranki czerwonej (Crocothemis erythraea) w Polsce jako efekt zmian klimatycznychBIO, OSBernard RafałWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Głęboki regres Szablaka żółtego (Sympetrum flaveolum) w Polsce – porównanie danych historycznych i współczesnychBIO, OSBernard RafałWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Opracowanie treści dydaktycznych dla wybranych ekspozycji i gatunków w poznańskim Ogrodzie ZoologicznymNBBernard RafałWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Wystawy w edukacji przyrodniczejNBBernard RafałWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Fenologia drzewostanów dębowych na podstawie danych z satelitów LandsatBIO, OSBogawski PawełWydziałowa Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych
Które drzewostany najlepiej znoszą suszę w Wielkopolsce/innym regionie? Analiza danych satelitarnychBIO, OSBogawski PawełWydziałowa Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych
Ocena skutków nawałnic z 2017 roku w Polsce północno-zachodniej na podstawie obrazów z satelity SentinelBIO, OSBogawski PawełWydziałowa Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych
Potencjalne kierunki napływu ziaren pyłku sosny na obszar PoznaniaBIO, OSBogawski PawełWydziałowa Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych
Obserwacje rozwoju roślin przez uczniów szkoły podstawowej - czy mogą zastąpić obserwacje specjalisty?BIO, OS, NBBogawski PawełWydziałowa Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych
Porównanie struktury koron alergennych drzew na podstawie danych ze skanowania laserowegoBIO, OSBogawski PawełWydziałowa Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych
Bioróżnorodność i bologia gleby (wybranego terenu)BIO, OSBożena SikoraZakład Morfologii Zwierząt
Strategie rozrodcze roztoczy glebowychBIO, OSBożena SikoraZakład Morfologii Zwierząt
Strategie rozrodcze pasozytniczych roztoczyBIO, OSBożena SikoraZakład Morfologii Zwierząt
Bioróżnorodność ektopasożytow ludzi bezdomnych na terenie miasta PoznaniaBIOBożena SikoraZakład Morfologii Zwierząt
Potoczna i naukowa wiedza parzytologiczna - fakty i mity (wybranych grup pasożytów)BIO, NBBożena SikoraZakład Morfologii Zwierząt
Flora roślin naczyniowych wybranego parku w Wielkopolsce (Polsce)BIOCelka ZbigniewZakład Taksonomii Roślin
Rośliny naczyniowe/dendroflora miasta … i możliwość ich/jej wykorzystania w procesie kształcenia szkolnegoNBCelka ZbigniewZakład Taksonomii Roślin
Różnorodność flory wybranego parku w Wielkopolsce (Polsce)OSCelka ZbigniewZakład Taksonomii Roślin
Walory (i zagrożenie) środowiska przyrodniczego wybranego miasta/wsi/gminyBIO, OSCelka ZbigniewZakład Taksonomii Roślin
Zmienność nasion gatunku z rodziny MalvaceaeBIOCelka ZbigniewZakład Taksonomii Roślin
Metan jako źródło pokarmu w sieci troficznej jeziorBIO, OSCerbin SławomirZakład Hydrobiologii
Wpływ allelopatii na skuteczność obrony glonów przed wyjadaniem przez zooplanktonBIO, OSCerbin SławomirZakład Hydrobiologii
Chwasty segetalne i zachwaszczenie upraw wskazanego obszaru (preferowana kontynuacja problematyki badawczej na etapie pracy magisterskiej)BIO, OSChmiel JulianZakład Taksonomii Roślin
Rola organizacji pozarządowych w edukacji pozaszkolnej (ilustracja na wybranym przykładzie)NBChmiel JulianZakład Taksonomii Roślin
Stan wiedzy o warunkach występowania gatunków zagrożonych we wschodniej Wielkopolsce lub w innym regionie (opracowanie jednego lub grupy gatunków; preferowana kontynuacja problematyki badawczej na etapie pracy magisterskiej)BIO, OSChmiel JulianZakład Taksonomii Roślin
Diagnoza uczniowskiej wiedzy biologicznej, np. Wiedza uczniów klasy 6 na temat budowy człowiekaNBCieszyńska AgnieszkaWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Edukacja przyrodnicza w Polsce i na świecie – analiza porównawczaNBCieszyńska AgnieszkaWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Edukacja seksualna, np. Cykl menstruacyjny w podręcznikach przyrody, biologiiNBCieszyńska AgnieszkaWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Funkcjonowanie pojęć biologicznych; np. Diagnoza rozwoju danego pojęcia w różnych grupach wiekowychNBCieszyńska AgnieszkaWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Komunikacja naukowa – od komunikacji nauczyciel-uczeń, poprzez analizę podręczników, do edukacyjnej roli mediów; np. Czasowniki operacyjne na lekcjach przyrody, biologii. Rodzaje pytań uczniowskich na lekcjach przyrody. QTA na lekcjach biologii, przyrody.NBCieszyńska AgnieszkaWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych a nauczanie biologii i przyrody; np. Uczeń z Zespołem Aspergera na lekcjach przyrody (biologii)NBCieszyńska AgnieszkaWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Wiedza biologiczna potoczna i naukowa, np. Społeczne zrozumienie pojęć przyrodniczych (gen, dziedziczenie, oddychanie, bakteria, roślina, zwierzę, ekologia)NBCieszyńska AgnieszkaWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Jakość wód drobnego cieku na obszarze zurbanizowanymBIO, OSDondajewska RenataZakład Ochrony Wód
Przestrzenna zmienność koncentracji związków biogennych w wodach płynącychBIO, OSDondajewska RenataZakład Ochrony Wód
Zanieczyszczenie wód rzeki Bogdanki ściekami deszczowymiBIO, OSDondajewska RenataZakład Ochrony Wód
Zastosowanie różnorodnych metod, form pracy oraz środków dydaktycznych w kształceniu biologicznymNBDudziak RenataWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Doświadczenia i esperymenty przyrodnicze w kształceniu biologicznymNBDudziak RenataWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Wpływ urbanizacji terenu na ekspresję alergenów w ziarnach pyłku bylicyBIO, OS, BTFrątczak AgataZakład Taksonomii Roślin
Zależność pomiędzy zanieczyszczeniem terenu a poziomem ekspresji alergenów w pyłku bylicyBIO, OS, BTFrątczak AgataZakład Taksonomii Roślin
Adaptacje roślin torfowiskowych w kontekście globalnego ocieplenia. Eksperyment terenowy z manipulacją temperaturą i susząBIO, OSGąbka MaciejZakład Hydrobiologii
Ekologia ramienic zasiedlających drobne zbiorniki wodne i torfowiskaBIO, OSGąbka MaciejZakład Hydrobiologii
Makroglony w ocenie stanu ekologicznego rzekOSGąbka MaciejZakład Hydrobiologii
Wykorzystanie technik teledetekcyjnych w identyfikacji i ocenie zachowania siedlisk wodnych (3140, 3150)OSGąbka MaciejZakład Hydrobiologii
Testowanie specyficzności żywicielskiej wybranych gatunków z rodziny Syringophilidae (Prostigmata) za pomocą narzędzi biologii molekularnejBIOGłowska ElizaZakład Morfologii Zwierząt
Hodowla w warunkach laboratoryjnych jako potencjalne narzędzie ochrony ex situ skorupiaków zaliczanych do dużych skrzelonogówBIO, OSGołdyn BartłomiejZakład Zoologii Ogólnej
Ślimaki wodne okolic kampusu Morasko (lub najbliższej okolicy zamieszkania studenta)BIO, OSGołdyn BartłomiejZakład Zoologii Ogólnej
Interakcje makrofity - fitoplankton w płytkich jeziorach eutroficznychBIO, OSGołdyn RyszardZakład Ochrony Wód
Parki miejskie Poznania jako źródło alergenów BIO, OSGrewling ŁukaszPracownia Aeropalinologii
Stężenie ziaren pyłku traw – zmienność dobowa i sezonowaBIO, OSGrewling ŁukaszPracownia Aeropalinologii
Zmienność genetyczna w laboratoryjnej populacji gupika (Poecilia reticulata)BIOHerdegen-Radwan Magdalena Zakład Ekologii Behawioralnej
Źródła zmienności w osobowiściach u zwierząt - praca przeglądowaBIOHerdegen-Radwan Magdalena Zakład Ekologii Behawioralnej
Martwe drzewa w wybranych rezerwatach Wielkopolski - ilość, jakość i rozmieszczenieBIO, OSHoleksa JanZakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska
Ekologia roślin inwazyjnych i alergennychBIO, OSJackowiak BogdanZakład Taksonomii Roślin
Fenologia flory dużego miasta (teren badań: Poznań)BIO, OSJackowiak BogdanZakład Taksonomii Roślin
Oddziaływanie inwestycji na środowisko przyrodniczeBIO, OSJackowiak BogdanZakład Taksonomii Roślin
Wpływ chemicznych metod rekultywacji jezior na rośliny wodneOSJoniak TomaszZakład Ochrony Wód
Wpływ chemicznych metod rekultywacji jezior na ramienice i inne makroglonyOSJoniak TomaszZakład Ochrony Wód
Zagrożenia dla człowieka ze strony nietoperzy - zabobony i realne niebezpieczeństwaBIOJurczyszyn MirosławZakład Zoologii Systematycznej
Występowanie popielicy Glis glis na nowo wykrytym stanowisku na Pojezierzu DrawskimBIOJurczyszyn MirosławZakład Zoologii Systematycznej
Występowanie popielicy Glis glis na Pomorzu GdańskimBIOJurczyszyn MirosławZakład Zoologii Systematycznej
Pojawianie się nowych gatunków nietoperzy w faunie Polski – przegląd literaturyBIOJurczyszyn MirosławZakład Zoologii Systematycznej
Przyczyny zanikania nietoperza nocka dużego Myotis myotis w WielkopolsceBIOJurczyszyn MirosławZakład Zoologii Systematycznej
Metody wyszukiwania orzesznicy w lasachBIOJurczyszyn MirosławZakład Zoologii Systematycznej
Ekologia zimowania nietoperza nocka dużego Myotis myotis – przegląd literaturyBIOJurczyszyn MirosławZakład Zoologii Systematycznej
Wspólczesne metody stosowane w ochronie nietoperzyOSJurczyszyn MirosławZakład Zoologii Systematycznej
Zagrożenie dla fauny Wielkopolskiego Parku Narodowego stwarzane przez inwazyjne gatunki ssaków – przegląd literaturyOSJurczyszyn MirosławZakład Zoologii Systematycznej
Zanikanie stanowisk popielicowatych Gliridae w północno-zachodniej Polsce – przegląd literaturyOSJurczyszyn MirosławZakład Zoologii Systematycznej
Ochrona popielicy w lasach Pomorza GdańskiegoOSJurczyszyn MirosławZakład Zoologii Systematycznej
Przegląd metod służących ochronie nietoperza nocka dużego Myotis myotisOSJurczyszyn MirosławZakład Zoologii Systematycznej
Metody ochrony nietoperzy w zimowiskach pochodzenia antropogenicznego – przegląd literaturyOSJurczyszyn MirosławZakład Zoologii Systematycznej
Charakterystyka donośnych głosów popielicy i ich wykorzystanie w wykrywaniu stanowisk tego zagrożonego gatunkuBIO, OSJurczyszyn MirosławZakład Zoologii Systematycznej
Metoda hodowli niesporczaków w warunkach laboratoryjnychBIOKaczmarek ŁukaszZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Niesporczaki Półwyspu AntarktycznegoBIOKaczmarek ŁukaszZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Organizmy kryptobiotyczne w badaniach kosmicznychBIOKaczmarek ŁukaszZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Porównanie różnorodności niesporczaków zasiedlających obszary naturalne i antropogenicznie zmienioneOSKaczmarek ŁukaszZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Rozmieszczenie niesporczaków na Węgrzech na podstawie dostępnej bibliografiiBIOKaczmarek ŁukaszZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Rozmieszczenie niesporczaków w Finlandii na podstawie dostępnej bibliografiiBIOKaczmarek ŁukaszZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Rozmieszczenie niesporczaków we Włoszech na podstawie dostępnej bibliografiiBIOKaczmarek ŁukaszZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Rozmieszczenie wybranych gatunków niesporczaków w EuropieBIOKaczmarek ŁukaszZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Trofia jeziora a zmiany zachodzące w zgrupowaniach niesporczakówOSKaczmarek ŁukaszZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Wpływ wybranych czynników abiotycznych na wzrost endofitycznych grzybów w warunkach in vitro.BIOKarolina GórzyńskaZakład Taksonomii Roślin
Grzyby endofityczne – infekcje systemiczne czy lokalne? Lokalizacja endosymbionów w roślinie przy użyciu technik: mikroskopowej, molekularnej oraz in vitro.BIOKarolina GórzyńskaZakład Taksonomii Roślin
Antagonistyczne interakcje między grzybami.BIOKarolina GórzyńskaZakład Taksonomii Roślin
Grzyby endofityczne wykorzystywane w gospodarce (praca teoretyczna).BIO, OSKarolina GórzyńskaZakład Taksonomii Roślin
Biomasa jaworu na stałych powierzchniach badawczychBIOKasprowicz MarekZakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska
Wpływ ptaków wodnych na żyznośc zbiorników jezior i rzekBIO, OSKlimaszyk PiotrZakład Ochrony Wód
Ocena stanu ekologicznego wód płynących na podstawie bezkręgowcówd dennychOSKlimaszyk PiotrZakład Ochrony Wód
Ichtiofauna drobnych cieków wodnychOSKlimaszyk PiotrZakład Ochrony Wód
Zanieczyszczenie wód naturalnych farmaceutykami - problem XXIwOSKlimaszyk PiotrZakład Ochrony Wód
Gatunki inwazyjne w wodach PolskiBIO, OSKlimaszyk PiotrZakład Ochrony Wód
Biokumulacja toksyn sinicowychBIO, OSKokociński MikołajZakład Hydrobiologii
Globalne ocieplenie jako czynnik sprzyjający ekspansji wybranych gatunków sinicBIO, OSKokociński MikołajZakład Hydrobiologii
Okrzemki w badaniach paleoekologicznych jeziorBIO, OSKokociński MikołajZakład Hydrobiologii
Zagrożenia dla ekosystemów wodnych powodowane przez inwazyjne gatunki sinicBIO, OSKokociński MikołajZakład Hydrobiologii
Zastosowanie okrzemek w nowoczesnych technologiachBIO, OSKokociński MikołajZakład Hydrobiologii
Zmiany środowiskowe sprzyjające powstawaniu zakwitów sinicowychBIO, OSKokociński MikołajZakład Hydrobiologii
Metagenomika roztoczyBIN, BIOKonczal MateuszPracownia Biologii Ewolucyjnej
Znaczenie horyzontalnego transferu genów u roztoczyBIN, BIOKonczal MateuszPracownia Biologii Ewolucyjnej
Biologia rozrodu (wybranego gatunku ptaka)BIOKosicki JakubZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Modele macierzowe w ekologii populacjiBIOKosicki JakubZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Modelować czy nie modelować. Przegląd metod analiz liczebnośći populacjiBIOKosicki JakubZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Od czego zależy tempo wzrostu piskląt. Przegląd literaturyBIOKosicki JakubZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Wykorzystywanie danych teledetekcyjnych do oceny jakości środowiskOSKosicki JakubZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Dzięcioł czarny Dryocopus martius jago gatunek zwornikowy w lasach EuropyBIO, OSKosiński ZiemowitZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Ocena jakości wód rzecznych i jeziornych na podstawie parametrów fizyczno-chemicznych i biologicznychBIO, OSKowalczewska-Madura KatarzynaZakład Ochrony Wód
Wpływ zanieczyszczeń przestrzennych na jakość wód zbiornika zaporowego w Środzie WlkpOSKowalczewska-Madura KatarzynaZakład Ochrony Wód
Struktura jakościowa i ilościowa zbiorowisk fitoplanktonu wybranego jezioraBIO, OSKozak AnnaZakład Ochrony Wód
Ocena stanu ekologicznego wybranego jeziora poddanego działaniom rekultywacyjnym w oparciu o multimetriks fitoplanktonowy (PMPL)BIO, OSKozak AnnaZakład Ochrony Wód
Wartość bioindykacyjna fitoplanktonu na przykładzie wybranych zbiorników wodnychBIO, OSKozak AnnaZakład Ochrony Wód
Ślimaki lądowe okolic kampusu Morasko (lub najbliższej okolicy zamieszkania studenta)BIO, OSKsiążkiewicz-Parulska ZofiaZakład Zoologii Ogólnej
Rozmieszczenie chronionych gatunków ślimaków z rodzaju Vertigo (Gastropoda, Pulmonata) w Polsce na podstawie dostępnej bibliografiiBIO, OSKsiążkiewicz-Parulska ZofiaZakład Zoologii Ogólnej
Funkcjonowanie drobnych zbiorników wodnych w krajobrazie miejskimOSKuczyńska-Kippen NataliaZakład Ochrony Wód
Zooplankton a jakość wód drobnych zbiorników wodnychOSKuczyńska-Kippen NataliaZakład Ochrony Wód
Rola makrofitów w kształtowaniu różnorodności planktonu drobnych zbiorników wodnychBIOKuczyńska-Kippen NataliaZakład Ochrony Wód
Zmienność morfologiczna wrotków MonogonontaBIO, OSKuczyńska-Kippen NataliaZakład Ochrony Wód
Rola ryb planktonożernych w kształtowaniu wielkości zooplanktonu drobnych zbiorników wodnychBIO, OSKuczyńska-Kippen NataliaZakład Ochrony Wód
Rola konkurencji w kształtowaniu zależności między wrotkami (Rotifera) a wioślarkami (Cladocera) w zbiornikach słodkowodnychBIOKuczyńska-Kippen NataliaZakład Ochrony Wód
Wybiórczość siedliskowa wioślarek litoralowychBIO, OSKuczyńska-Kippen NataliaZakład Ochrony Wód
Aktualne trendy i nowe technologie w monitoringu przyrodyBIO, OSKuczyński LechosławPracownia Ekologii Populacyjnej
Metody aktywnej ochrony ptakówBIO, OSKuczyński LechosławPracownia Ekologii Populacyjnej
Teledetekcja w badaniach ekologicznychBIO, OSKuczyński LechosławPracownia Ekologii Populacyjnej
Modelowanie wieloagentowe w ekologiiBIO, OS, BTKuczyński LechosławPracownia Ekologii Populacyjnej
Modelowanie dynamiki populacjiBIO, OS, BTKuczyński LechosławPracownia Ekologii Populacyjnej
Uczenie maszynowe w ekologiiBIO, OS, BTKuczyński LechosławPracownia Ekologii Populacyjnej
Znaczenie wybranych grup bezkręgowców w rozsiewaniu nasionBIOKurek PrzemysławZakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska
Chiropterochoria czyli rozsiewanie nasion przez nietoperze - stan wiedzy i przegląd dotychczasowych badańBIOKurek PrzemysławZakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska
Grzyby endofityczne rzadkich gatunków roślin w Tatrzańskim Parku Narodowym (we współpracy z Centrum Badań i Ochrony Roślin Górskich w Zakopanym)BIO, OSLembicz MarlenaZakład Taksonomii Roślin
Tutoring jako sposób na poprawę jakości edukacji w szkoleNBLembicz MarlenaZakład Taksonomii Roślin
Endofityczne grzyby traw miejskich terenów zielonych: diagnostyka mikroskopowa i molekularnaBT, BIO, OSLembicz MarlenaZakład Taksonomii Roślin
Endosymbionty grzybowe w ochronie roslin uprawnych przed patogenami BIO, OSLembicz Marlena Zakład Taksonomii Roślin
Zagadnienie konstrukcji formy w ewolucyjnej biologii rozwoju (evo-devo).BO, OS, NBLeśniewska MałgorzataZakład Zoologii Ogólnej
Problematyka innowacji w perspektywie ewolucyjnej biologii rozwoju (evo-devo).BO, OS, NBLeśniewska MałgorzataZakład Zoologii Ogólnej
Zagadnienie formy i funkcji w kontekście evo-devo.BO, OS, NBLeśniewska MałgorzataZakład Zoologii Ogólnej
Znaczenie gospodarcze dwuparców (Diplopoda).BO, OS, NBLeśniewska MałgorzataZakład Zoologii Ogólnej
Fauna kohorty Heterostigmatina (Acari) Palmiarni PoznańskiejBIOMagowski WojciechZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Fauna roztoczy z rodziny Tarsonemidae rezerwatu Meteoryt MoraskoOSMagowski WojciechZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Wsparcie graficzne dla badań nad bioróżnorodnością drobnych bezkręgowcówBIOMagowski WojciechZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Wstępne badania nad fauną roztoczy z rodziny Tarsonemidae Wielkopolskiego Parku NarodowegoOSMagowski WojciechZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Ocena stanu ekologicznego rzek nizinnych na podstawie zbiorowisk okrzemek peryfitonowychOSMessyasz BeataZakład Hydrobiologii
Struktura ilościowa fitoplanktonu jezior określonych kodem FV dla NATURA 2000OSMessyasz BeataZakład Hydrobiologii
Zmienność letniego fitoplanktonu jezior z dominacją Botryococcus braunii i Oocysis lacustrisBIOMessyasz BeataZakład Hydrobiologii
Infestacja jeża zachodniego Erinaceus europeus przez pchły w warunkach ekosystemów leśnych Puszczy ZielonkiBIOMichalik JerzyZakład Morfologii Zwierząt
Strzyżak sarni (Lipoptena cervi) - potencjalny wektor chorób odzwierzęcych o etiologii bakteryjnejBIOMichalik JerzyZakład Morfologii Zwierząt
Występowanie kleszcza gołębiego, Argas reflexus (Argasidae) i związane z tym zagrożenia dla mieszkańców PoznaniaBIO, OSMichalik JerzyZakład Morfologii Zwierząt
Występowanie kleszcza łąkowego Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) w Polsce oraz jego rola jako wektora zoonoz transmisyjnychBIO, OS, OP, BIOZMichalik JerzyZakład Morfologii Zwierząt
Pasożyty jelitowe lisa rudego o znaczeniu zoonotycznymBIO, OS, OP, BIOZMichalik JerzyZakład Morfologii Zwierząt
Rola kota domowego i związanych z nim kleszczy oraz pcheł w krążeniu zoonoz
transmisyjnych
BIO, OS, OP, BIOZMichalik JerzyZakład Morfologii Zwierząt
Rola lisa rudego i związanych z nim kleszczy oraz pcheł w krążeniu zoonoz
transmisyjnych
BIO, OS, OP, BIOZMichalik JerzyZakład Morfologii Zwierząt
Występowanie Wolbachia sp. i Cardinium sp. u wybranych gatunków mechowców (Acari: Oribatida) w populacjach zróżnicowanych pod względem siedliskowymBIOOlszanowski ZiemowitZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Zastosowanie pomiaru entropii sygnałów akustycznych do badania różnorodności gatunkowej ptakówBIO, OSOsiejuk TomaszZakład Ekologii Behawioralnej
Potencjalnie toksyczne gatunki sinic w Jeziorze Łódzko-DymaczewskimBIO, OSPełechata AleksandraZakład Hydrobiologii
Wieloletnie zmiany zbiorowiska fitoplanktonu Jeziora JarosławieckiegoBIO, OSPełechata AleksandraZakład Hydrobiologii
Zróżnicowanie przestrzenne i czasowe zbiorowiska fitoplanktonu ramienicowego Jeziora KuźnickiegoBIOPełechata AleksandraZakład Hydrobiologii
Dynamika miesięcznych zmian w strukturze fitocenoz Charetum tomentosae w jeziorze ramienicowym reprezentującym siedlisko przyrodnicze 3140OSPełechaty MariuszZakład Hydrobiologii
Zależności wewnątrzbiocenotyczne w zbiorowisku ramienicowymBIOPełechaty MariuszZakład Hydrobiologii
Fauna chrząszczy lądowych i wodnych z wybranych rejonów PolskiBIOPrzewoźny MarekZakład Zoologii Systematycznej
Fauna pluskwiaków lądowych i wodnych z wybranych rejonów PolskiBIOPrzewoźny MarekZakład Zoologii Systematycznej
Biologia i ekologia wybranych grup chrząszczyBIOPrzewoźny MarekZakład Zoologii Systematycznej
Biologia i ekologia wybranych grup pluskwiakówBIOPrzewoźny MarekZakład Zoologii Systematycznej
Ochrona bioróżnorodności wybranych grup chrząszczy związanymi z obszarami „Natura 2000”OSPrzewoźny MarekZakład Zoologii Systematycznej
Ochrona bioróżnorodności wybranych grup pluskwiaków związanymi z obszarami „Natura 2000”OSPrzewoźny MarekZakład Zoologii Systematycznej
Ewolucja samców-zabójców wśród roztoczy z rodziny AcaridaeBIORadwan JacekPracownia Biologii Ewolucyjnej
Rola doboru płciowego w adaptacji do zmian klimatuBIO, OSRadwan JacekPracownia Biologii Ewolucyjnej
Jak Borellia oszukuje układ immunologiczny gospodarza?BIORadwan JacekPracownia Biologii Ewolucyjnej
Analiza filogenetyczna wybranych grup ptakow w oparciu o parametry akustyczne śpiewuBIORęk PawełZakład Ekologii Behawioralnej
Szum akustyczny siedliska jako model do przewidywania parametrów sygnałów akustycznychBIORęk PawełZakład Ekologii Behawioralnej
Kooperacja naukowa w erze bibliometrii - produktywny mutualizm czy pasożytnictwo na systemie?BIORęk PawełZakład Ekologii Behawioralnej
Występowanie i zróżnicowanie pokazów wizualnych wśród ptaków duetującychBIORęk PawełZakład Ekologii Behawioralnej
Analiza możliwości wykorzystania płóczni sieciowatej (Hydrodictyon reticulatum, Hydrodictyaceae, Chloropyta) jako pułapki biogenówBIO, OSRybak AndrzejZakład Hydrobiologii
Biogeografia śródlądowych populacji ulwy pogiętej (Ulva flexuosa, Ulvaceae, Chlorophyta)BIO, OSRybak AndrzejZakład Hydrobiologii
Analiza dialogów w klasach szkolnych na lekcjach biologii i przyrody / Komunikacja między uczniem a nauczycielem na lekcjach przyrody w szkole podstawowej i biologii w gimnazjumNBRybska ElizaWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Analiza treści podręczników szkolnychNBRybska ElizaWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Budowa i funkcjonowanie człowieka (na dowolnie wybranym układzie) – analiza odpowiedzi uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnychNBRybska ElizaWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Diagnoza problemów w rozumieniu pojęć biologicznychNBRybska ElizaWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Eksperyment jako metoda edukacji przyrodniczejNBRybska ElizaWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Wiedza potoczna i naukowa uczniów w nauczaniu przyrodyNBRybska ElizaWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Rola rysowania i obrazowania poznawczego w kształtowaniu pojęć przyrodniczych.NBRybska ElizaWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Wiedza uczniów na temat wybranych grup zwierząt lub typów ekosystemów / Budowa i funkcjonowanie wybranych grup zwierząt – praca badawcza związana z analizą rysunkówNBRybska ElizaWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Zajęcia terenowe a zmiana postaw lub postrzegania zjawisk i obiektów biologicznychNBRybska ElizaWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Zespoły małych ssaków Poznania i okolicBIORychlik LeszekZakład Zoologii Systematycznej
Zespoły małych ssaków Poznania i okolic (głównie praca z zebranymi już danymi)BIORychlik LeszekZakład Zoologii Systematycznej
Wpływ czynników abiotycznych na torpor i hibernację u małych ssaków (praca z literaturą) BIORychlik LeszekZakład Zoologii Systematycznej
Wpływ czynników biotycznych na torpor i hibernację u małych ssaków (praca z literaturą) BIORychlik LeszekZakład Zoologii Systematycznej
Zróżnicowanie aktywności dobowej dwóch gatunków rzęsorków, Neomys anomalus i N. fodiens w warunkach eksperymentalnych.BIORychlik LeszekZakład Zoologii Systematycznej
Dyspersja aktywna i bierna u organizmów roślinożernychBIO, OS, NBSkoracka AnnaPracownia Ekologii Populacyjnej
Zachowania roztoczy ulegających dyspersji z wiatremBIO, OSSkoracka AnnaPracownia Ekologii Populacyjnej
Zmienność genetyczna roślinożernych roztoczyBIO, OS, BTSkoracka AnnaPracownia Ekologii Populacyjnej
Ewolucja roślinożernych bezkręgowcówBIO, OSSkoracka AnnaPracownia Ekologii Populacyjnej
Mechanizmy kształtujące specyficzność żywicielskąBIO, OS, NBSkoracka AnnaPracownia Ekologii Populacyjnej
Wielki świat w małym piórze - biorożnorodność roztoczy piórBIOSkoracki MaciejZakład Morfologii Zwierząt
Biologia lęgowa bogatki (Parus major)BIOSurmacki AdrianZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Mechanizmy i funkcje ubarwienia ptaków oraz innych grup zwierzątBIOSurmacki AdrianZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Ocena stanu ekologicznego Jeziora Strzeszyńskiego podczas jego rekultywacjiOSSzeląg-Wasielewska ElżbietaZakład Ochrony Wód
Zmiany fitoplanktonu Jeziora Strzeszyńskiego w okresie wiosennymBIOSzeląg-Wasielewska ElżbietaZakład Ochrony Wód
Wartość diagnostyczna cech owoców i nasion w taksonomii wybranych gatunków roślinBIOSzkudlarz PiotrZakład Taksonomii Roślin
Zastosowanie surowców roślinnych w preparatach farmaceutycznych stosowanych w różnych grupach schorzeńBIOSzkudlarz PiotrZakład Taksonomii Roślin
Analiza kart gniazdowych kosa Turdus merula i/lub śpiewaka Turdus philomelosBIO, OSSzymański PawełZakład Ekologii Behawioralnej
Uczenie się i zdobywanie informacji o środowisku u ptakówBIO, OSSzymkowiak JakubPracownia Ekologii Populacyjnej
Rola uczenia się w rozpoznawaniu drapieżników u ptakówBIO, OSSzymkowiak JakubPracownia Ekologii Populacyjnej
Zastosowanie manipulacji informacją socjalną w ochronie populacji ptakówBIO, OSSzymkowiak JakubPracownia Ekologii Populacyjnej
Zdolności numeryczne ptakówBIO, OSSzymkowiak JakubPracownia Ekologii Populacyjnej
Gryzonie jako drapieżniki gniazd leśnych ptaków śpiewającychBIO, OSSzymkowiak JakubPracownia Ekologii Populacyjnej
Czynniki środowiskowe wpływające na występowanie świstunki leśnej P. sibilatrix w Wielkopolskim Parku NarodowymBIO, OSSzymkowiak JakubPracownia Ekologii Populacyjnej
Pająki jako ofiaryBIO, OSSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Mity, legendy a naukowe fakty dotyczące zróżnicowania biologii i różnorodności gatunkowej pająkówBIO, OSSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Pająki jako ogniwo w łancuchu troficznym zwierzątBIOSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Zróżnicowanie oraz struktura sieci łownych pająkówBIOSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Przędza pajęcza, jej skład i zastosowanieBIOSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Nowe dla wiedzy gatunki pająków krabokształtnych z TasmaniiBIOSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Pająki krabokształtne (Araneae, Thomisidae) TurcjiBIO, OSSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Pająki krabokształtne (Thomisidae) z rodzaju Tharpyna w Australii - baza danychBIOSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Wstępne badania składu gatunkowego pająków (Araneae) rezerwatu przyrody Żurawiniec w Poznaniu.BIO, OSSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Dynamika liczebności zawleczonych gatunków pająków epigeicznych na terenie Palmiarni Poznańskiej.BIO, OSSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Stan zachowania środowiska przyrodniczego rezerwatu przyrody meteoryt Morasko w Poznaniu na podstawie analizy składu gatunkowego pająków.BIO, OSSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Rozwój, możliwości przeżycia oraz baza pokarmowa rzadkiego gatunku pajęczaka, Stenochrus portoricensis (Schizomida) z Palmiarnii Poznańskiej,BIO, OSSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Zróżnicowanie gruczołów przędnych pająków ze szczególnym uwzględnieniem Linothele fallaxBIOSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Fauna terenów zurbanizowanych - różnorodność gatunkowa pająków użytku ekologicznego Olszak I i II w PoznaniuBIO, OSSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Obce gatunki pajęczaków w palmiarniach EuropyBIO, OSSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Pająki jako model dydaktycznyNBSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Arachnofobia wśród uczniów szkoły podstawowej i średniejNBSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Genomika drzew leśnych – perspektywy i wyzwaniaBT, BIOWachowiak WitoldPracownia Biologii Ewolucyjnej
Wykorzystanie markerów genetycznych w analizie zmienności adaptacyjnej i hodowli roślinBT, BIOWachowiak WitoldPracownia Biologii Ewolucyjnej
Czynniki kształtujace zmienność genetyczną populacji drzew leśnych w EuropieBIO, OSWachowiak WitoldPracownia Biologii Ewolucyjnej
Owady minujące liście drzew z rodzaju Acer L.BIOWalczak UrszulaZakład Zoologii Systematycznej
Biologia inwazyjnego motyla minującego Cameraria ohridella (Lepidoptera, Gracillariidae)BIOWalczak UrszulaZakład Zoologii Systematycznej
Ochrona motyli dziennych (Lepidoptera, Rhopalocera) w PolsceBIO, OSWalczak UrszulaZakład Zoologii Systematycznej
Przystosowania larw owadów do endofagicznego trybu życia na przykładzie owadów minującychBIOWalczak UrszulaZakład Zoologii Systematycznej
Wpływ owadów galasotwórczych na roślinyBIO, OSWalczak UrszulaZakład Zoologii Systematycznej
Rodzime rośliny użytkowe z obszaru Katangi w Afryce CentralnejBIOWiland-Szymańska JustynaZakład Taksonomii Roślin
Awifauna lęgowa Maltańskiego Klina Zieleni w PoznaniuBIOWiniecki AleksanderZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Awifauna wodna miejskiego odcinka Warty w PoznaniuBIOWiniecki AleksanderZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Awifauna wodno-błotna wybranych jezior/dolin rzekBIOWiniecki AleksanderZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Liczebności populacji lęgowej zniczka (Regulus ignicapillus) wybranych fragmentów WielkopolskiBIOWiniecki AleksanderZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Ptaki lęgowe parków miejskich w PoznaniuBIOWiniecki AleksanderZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Ptaki lęgowe zróżnicowanych typów budynków w PoznaniuOSWiniecki AleksanderZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Stan populacji lęgowych grzywacza (Columba palumbus) i sierpówki (Streptopelia decaocto) w PoznaniuBIOWiniecki AleksanderZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Wielkość i struktura gatunkowa zimowych zgrupowań krukowatych (Corvidae) w wybranych miastachBIOWiniecki AleksanderZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Wstępna ocena stanu lęgowych ptaków wodno-błotnych wybranego fragmentu Ostoi Ptasiej Natura 2000 - Dolina Środkowej WartyOSWiniecki AleksanderZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Wstępna ocena stanu populacji lęgowych oknówki (Delichon urbicum) w różnych typach zabudowy miasta PoznaniaOSWiniecki AleksanderZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Biomasa czeremchy amerykańskiej na stałych powierzchniach badawczychOSWojterska MariaZakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska
Techniki i efektywność usuwania gatunków inwazyjnych – przegląd literaturyOSWojterska MariaZakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska
Produkcja wtórna ekosystemów glacjalnych na przykładzie lodowca Forni w Alpach - badania biomasy bezkręgowców. (Secondary production of glacial ecosystems, example of Forni Glacier in the Alps - studies on biomass of invertebrates)BIO, OSZawierucha KrzysztofZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Historia życiowa enigmatycznego, czarnego gatunku niesporczaka Hypsibius klebelsbergi Mihelcic, 1959 (Life history of enigmatic, black tardigrade Hypsibius klebelsbergi Mihelcic, 1959)BIO, OSZawierucha KrzysztofZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Analogie między glacjosystemami na Ziemi, a planetami i księżycami w Układzie Słonecznym (Analogies between glacial systems on Earth and planets and moons in Solar System)BIO, OSZawierucha KrzysztofZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Czynniki kształtujące całkowitą dominację wybranych metazoa na lodowcach oraz pustyniach polarnych (Factors shaping exceptional dominance of selected metazoans on glaciers and polar deserts)BIO, OSZawierucha KrzysztofZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Ekologia rozrodu sroki Pica pica w środowisku miejskimBIOZduniak PiotrZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Liczebność i rozmieszczenie jerzyka Apus apus w środowisku zurbanizowanym na przykładzie dowolnego miastaBIOZduniak PiotrZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Termomodernizacje budynków – wpływ zabiegów kompensacyjnych na populacje lęgowe jerzyka Apus apusOSZduniak PiotrZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Wybrane elementy ekologii rozrodu wrony Corvus cornix – analiza nagrań wideo z gniazdBIOZduniak PiotrZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Bezkręgowce występujące w norach chomika europejskiego na wybranych stanowiskachBIOZiomek JoannaZakład Zoologii Systematycznej
Porównanie fauny chrząszczy żyjących w norach chomika z chrząszczami naziemnymi z otoczenia jego nor BIOZiomek JoannaZakład Zoologii Systematycznej
Wpływ pogody na żerowanie małych ssakówBIOZwolak RafałZakład Zoologii Systematycznej
Sezonowe zmiany w liczebności małych ssakówBIOZwolak RafałZakład Zoologii Systematycznej
Wpływ gospodarki leśnej na populacje i zespoły gryzoniOSZwolak RafałZakład Zoologii Systematycznej