BIO- Biologia; OS- Ochrona Środowiska; NB- Nauczanie Przyrody, Nauczanie Biologii; BT- Biotechnologia; BIN- Bioinformatyka
Temat pracy magisterskiejKierunek studiówNazwisko i imię opiekunaNazwa Zakładu
Analiza zgromadzonych zbiorów owadów pasożytniczych (pchły, wszy, wszoły)BIOBaraniak EdwardZakład Zoologii Systematycznej
Filogeografia monofagicznych motyli oraz ich żywicieli (drzew i krzewów)BIOBaraniak EdwardZakład Zoologii Systematycznej
Izolacja przestrzenna, metapopulacje motyli dziennych, genetyka populacyjnaBIOBaraniak EdwardZakład Zoologii Systematycznej
Motyle wybranych terenów chronionych (rezerwaty, obszary Natura 2000, użytki ekologiczne itp.)OSBaraniak EdwardZakład Zoologii Systematycznej
Nekrofagi drobnych ssaków i ptakówBIOBaraniak EdwardZakład Zoologii Systematycznej
Owady gniazd ptaków i ssakówBIOBaraniak EdwardZakład Zoologii Systematycznej
Pasożyty drobnych ssaków, nietoperzy oraz ptaków (pchły, wszy, wszoły)BIOBaraniak EdwardZakład Zoologii Systematycznej
Taksonomia i filogeneza motyli z wybranych rodzajówBIOBaraniak EdwardZakład Zoologii Systematycznej
Wybiorczość pokarmowa motyli dziennychBIOBaraniak EdwardZakład Zoologii Systematycznej
Budżet obywatelski jako narzędzie ochrony środowiska i wdrażania postulatów rozwoju zrównoważonegoBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Gospodarka odpadowa wybranego miasta – stan obecny i możliwości optymalizacji ekonomiczno-ekologicznejBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Identyfikacja i wycena usług ekosystemów określonej jednostki przestrzennej (gmina, miasto, dzielnica)BIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Możliwości zabezpieczenia potrzeb energetycznych mieszkańców wybranej jednostki przestrzennej (gmina, powiat) ze źródeł OZEBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Program ochrony środowiska jako narzędzie zarządzania strategicznego w wybranej jednostce przestrzennej (gmina, powiat, województwo)BIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Rola lidera (przywódcy) w kreowaniu wzorców i zmianie postaw społeczeństwa w kierunku postulatów trwałego i zrównoważonego rozwoju (na wybranych przykładach liderów z obszaru gospodarczego, administracyjnego i trzeciego sektora)BIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Symbioza przemysłu jako instrument ograniczania presji systemu społeczno-gospodarczego na środowisko przyrodnicze na wybranych przykładachBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Wycena wartości ekonomicznej środowiska przyrodniczego określonej jednostki przestrzennej (gmina, miasto, dzielnica)BIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Zielona infrastruktura wybranego miasta jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczegoBIO, OSBernaciak ArnoldWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Analiza stanu zachowania ważek z rodziny Gomphidae w wybranym cieku lub jego fragmencieBIO, OSBernad RafałWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Chronione gatunki ważek na terenie Poznania (jeden gatunek) – zasobność populacji, wybiórczość siedliskowa, desygnacja obiektów szczególnej troskiBIO, OSBernad RafałWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Ważki Wielkopolskiego Parku Narodowego – obraz zmian antropogenicznych i naturalnychBIO, OSBernad RafałWydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody
Czy przestrzenne zróżnicowanie temperatury na terenie małego miasta (do wyboru: Swarzędz, Kórnik, Środa Wlkp, Luboń, Śrem lub inne) wpływa na terminy pylenia roślin alergennych?BIO, OSBogawski PawełWydziałowa Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych
Morfologia stadiów larwalnych i poczwarek wybranych gatunków motyliBIOBąkowski MarekZakład Zoologii Systematycznej
Motyle jako element ozdobny w naszym otoczeniuBIOBąkowski MarekZakład Zoologii Systematycznej
Opracowania taksonomiczne wybranych rodzin motyli w MozambikuBIOBąkowski MarekZakład Zoologii Systematycznej
Preferencje pokarmowe motyli dziennychBIOBąkowski MarekZakład Zoologii Systematycznej
Sensille czuciowe na czułkach i ssawkach motyliBIOBąkowski MarekZakład Zoologii Systematycznej
Flora roślin naczyniowych grodzisk/zamków/cmentarzy/parków wybranych regionów PolskiBIOCelka ZbigniewZakład Taksonomii Roślin
Flora roślin naczyniowych wybranej wsi, miasta, gminy, itp.BIOCelka ZbigniewZakład Taksonomii Roślin
Rozmieszczenie i ekspansja obcych gatunków roślin w wybranych regionach PolskiBIO, OSCelka ZbigniewZakład Taksonomii Roślin
Różnorodność chwastów segetalnych wybranej wsi, gminy, itp.BIO, OSCelka ZbigniewZakład Taksonomii Roślin
Zasoby, warunki występowania i ochrona populacji wybranego gatunku ginącego w Polsce (Wielkopolsce)BIO, OSCelka ZbigniewZakład Taksonomii Roślin
Struktura i dynamika zooplanktonu w podgrzanych jeziorach konińskichOS, BIOL.Cerbin SławomirZakład Hydrobiologii
Analiza przebiegu (historii) postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, np. eksploatacji węgla brunatnego ze złoża Ościsłowo lub na innym przykładzieOSChmiel JulianZakład Taksonomii Roślin
Chwasty segetalne i zachwaszczenie upraw wskazanego obszaru (kontynuacja pracy licencjackiej)BIO, OSChmiel JulianZakład Taksonomii Roślin
Dynamika warunków występowania oraz zasobów gatunków zagrożonych we wschodniej Wielkopolsce lub w innym regionie (kontynuacja pracy licencjackiej)BIO, OSChmiel JulianZakład Taksonomii Roślin
Flora roślin naczyniowych (obszar miasta, gminy, kompleksu leśnego, itp.)BIOChmiel JulianZakład Taksonomii Roślin
Monitoring porealizacyjny reintrodukowanych populacji selerów błotnych Apium repensOSChmiel JulianZakład Taksonomii Roślin
Warunki występowania wybranej grupy gatunków inwazyjnych (obszar miasta, gminy, kompleksu leśnego, itp.)BIO, OSChmiel JulianZakład Taksonomii Roślin
Osady denne Zbiornika Rusałka jako źródło fosforu dla toni wodnejOSDondajewska RenataZakład Ochrony Wód
Wpływ zabiegów inaktywacji fosforu na jakość wód Zbiornika RusałkaOSDondajewska RenataZakład Ochrony Wód
Zmiany przestrzenne i czasowe jakości wód Zbiornika MaltańskiegoOSDondajewska RenataZakład Ochrony Wód
Behawior ślimaków z rodziny Vertiginidae w kontrolowanych warunkach hodowlanychBIO, OSGołdyn BartłomiejZakład Zoologii Ogólnej
Czynniki warunkujące wyjście z anabiozy u przedstawicieli dużych skrzelonogów - przekopnicy, dziobosznika i małżynkiBIO, OSGołdyn BartłomiejZakład Zoologii Ogólnej
Ślimaki wodne okolic kampusu MoraskoBIO, OSGołdyn BartłomiejZakład Zoologii Ogólnej
Porównanie dobowej aktywności pod wpływem czynników klimatycznych u dwóch gatunków ślimaków lądowych: Carychium minimum i Carychium tridentatumBIO, OSGołdyn Bartłomiej Książkiewicz-Parulska ZofiaZakład Zoologii Ogólnej
Gradienty środowiskowe w głębokich jeziorach ramienicowychBIO, OSGąbka MaciejZakład Hydrobiologii
Gradienty środowiskowe w rzekach włosienicznikowychBIO, OSGąbka MaciejZakład Hydrobiologii
Wzorce rozmieszczenia ramienic w różnych typach ekosystemów wodnych i torfowiskowychBIOLGąbka MaciejZakład Hydrobiologii
Rola uczenia się w ewolucji preferencji płciowychBIOHerdegen-Radwan MagdalenaZakład Ekologii Behawioralnej
Przestrzenna zmienność właściwości fizyczno-chemicznych wód drobnych zbiorników wodnych krajobrazu rolniczegoOSJoniak TomaszZakład Ochrony Wód
Ocena wykorzystania przez nietoperze zimowiska powstałego w ramach kompensacji przyrodniczejOSJurczyszyn MirosławZakład Zoologii Systematycznej UAM
Lotnisko Ławica jako potencjalne źródło gatunków inwazyjnychOSKaczmarek ŁukaszZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Wybiórczość siedliskowa niesporczaków w Słowińskim Parku NarodowymBIOKaczmarek ŁukaszZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Zróżnicowanie międzypopulacyjne antarktycznych niesporczakówBIOKaczmarek ŁukaszZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Metagenomika roztoczyBIN, BIOKonczal MateuszPracownia Biologii Ewolucyjnej
Rola transpozonów w ewolucji ubarwienia płciowego gupika Poecillia reticualtaBINKonczal MateuszPracownia Biologii Ewolucyjnej
Znaczenie horyzontalnego transferu genów u roztoczyBIN, BIOKonczal MateuszPracownia Biologii Ewolucyjnej
Ślimaki lądowe okolic kampusu MoraskoBIO, OSKsiążkiewicz-Parulska ZofiaZakład Zoologii Ogólnej
Pareczniki (Chilopoda) środowisk synantropijnych. Studium miejskieBIO, OSLeśniewska MałgorzataZakład Zoologii Ogólnej
Zmienność morfologiczna Luthobius forficatusBIO, OSLeśniewska MałgorzataZakład Zoologii Ogólnej
Konstrukcja bazy danych o występowaniu wybranej grupy bezkręgowców w PolsceOSMagowski WojciechZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Konstrukcja wzorca i wdrożenie modułowej strony internetowej dla ogólnej charakterystyki wybranej grupy roztoczy (Acari) – diagnostyka, ekologia i bioróżnorodnośćOSMagowski WojciechZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Lokalny system zarządzania i aktualizacji informacji naukowej dla wybranej grupy organizmów żywych BIOMagowski WojciechZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Projektowanie i implementacja aplikacji sieciowych typu "citizen science" dla badań nad bioróżnorodnościąBIOMagowski WojciechZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Infestacja jeża zachodniego Erinaceus europeus przez pchły w warunkach ekosystemów leśnych Puszczy ZielonkiBIOMichalik JerzyZakład Morfologii Zwierząt
Strzyżak sarni (Lipoptena cervi) - potencjalny wektor chorób odzwierzęcych o etiologii bakteryjnejBIOMichalik JerzyZakład Morfologii Zwierząt
Występowanie kleszcza gołębiego, Argas reflexus (Argasidae) i związane z tym zagrożenia dla mieszkańców PoznaniaBIOMichalik JerzyZakład Morfologii Zwierząt
Laboratoryjne prace z zakresu taksonomii, morfologii i ekologii Uropoda (Acari) na materiałach z różnych stron świataBIO, OSMokrowiecka AgnieszkaZakład Zoologii Ogólnej
Ocena sposobu rozmieszczenia poszczególnych stadiów rozwojowych Uropodina (Acari: Mesostigmata) w wybranym typie drzewostanuBIO, OSMokrowiecka AgnieszkaZakład Zoologii Ogólnej
Wpływ wybranych czynników fizyko-chemicznych na strukturę zgrupowań Uropodina (Acari: Mesostigmata)BIO, OSMokrowiecka AgnieszkaZakład Zoologii Ogólnej
Zgrupowania Uropodina (Acari: Mesostigmata) w strefach przejścia między różnymi typami ekosystemówBIO, OSMokrowiecka AgnieszkaZakład Zoologii Ogólnej
Lotniczy Skaning Laserowy w określaniu leśnych stref ekotonowych na przykładzie Nadleśnictwa Parku Krajobrazowego im Gen. D. ChłapowskiegoBIO, OSNowak MaciejWydziałowa Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych
Teledetekcyjna analiza wieloczasowych zmian w strukturze przestrzennej drzewostanów nieleśnych na terenie Parku Krajobrazowego im Gen. D. Chłapowskiego BIO, OSNowak MaciejWydziałowa Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych
Duże ośrodki miejskie jako wyspy bioróżnorodności dla drobnych bezkręgowców na przykładzie mechowcówBIO, OSOlszanowski ZiemowitZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Mechowce (Acari: Oribatida) SpitsbergenuBIO, OSOlszanowski ZiemowitZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Mechowce GrenlandiiBIO, OSOlszanowski ZiemowitZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Nowe gatunki mechowców z różnych części świataBIOOlszanowski ZiemowitZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Roślinność czystowodnego jeziora podlegającego ochronie (Wielkipolski PN) i jej zmiany w czasie a stan jakości wódBIO, OSPełechaty MariuszZakład Hydrobiologii
Biologia i ekologia wybranych grup chrząszczyBIOPrzewoźny MarekZakład Zoologii Systematycznej
Biologia i ekologia wybranych grup pluskwiakówBIOPrzewoźny MarekZakład Zoologii Systematycznej
Kompleksowe opracowanie fauny chrząszczy lądowych i wodnych z wybranych rejonów PolskiBIOPrzewoźny MarekZakład Zoologii Systematycznej
Kompleksowe opracowanie fauny pluskwiaków lądowych i wodnych z wybranych rejonów PolskiBIOPrzewoźny MarekZakład Zoologii Systematycznej
Ochrona bioróżnorodności wybranych grup chrząszczy związanymi z obszarami „Natura 2000”OSPrzewoźny MarekZakład Zoologii Systematycznej
Ochrona bioróżnorodności wybranych grup pluskwiaków związanymi z obszarami „Natura 2000”OSPrzewoźny MarekZakład Zoologii Systematycznej
Ewolucja samców-zabójców wśród roztoczy z rodziny AcaridaeBIORadwan JacekPracownia Biologii Ewolucyjnej
Genetyczne żródła przystosowa do zmian klimatuBIO, OSRadwan JacekPracownia Biologii Ewolucyjnej
Rola uczenia się w ewolucji preferencji płciowychBIORadwan JacekPracownia Biologii Ewolucyjnej
Wybór partnera w oparciu o podobieństwo genów zgodności tkankowej u gupika Poecilia reticulataBIORadwan JacekPracownia Biologii Ewolucyjnej
Wyścig zbrojeń między gospodarzami a pasożytami na przykładzie układu gupik (Poecilia reticualta) i przywra (Gyrodactylus sp.) na TobagoBIORadwan JacekPracownia Biologii Ewolucyjnej
Czy makroglony są dobrymi wskaźnikami dla stanu ekologicznego wód płynących Polski - analiza SWOT BIO, OSRybak AndrzejZakład Hydrobiologii
Wpływ "green tides" makroglonów z rodzaju Ulva (Ulvaceae, Chlorophyta) na faune morskąBIO, OSRybak AndrzejZakład Hydrobiologii
Ocena stanu ekologicznego jeziora w oparciu o badania hydromakrofitówOSSzeląg-Wasielewska ElżbietaZakład Ochrony Wód
Zmiany hydromakrofitów Jeziora Strzeszyńskiego podczas jego rekultywacjiBIOSzeląg-Wasielewska ElżbietaZakład Ochrony Wód
Zastosowanie numerycznych metod opisu kształtu komórek w badaniach zmienności wybranych gatunków roślinBIOSzkudlarz PiotrZakład Taksonomii Roślin
Zmienność morfologicza niełupek wybranych gatunków z rodzaju SonchusBIOSzkudlarz PiotrZakład Taksonomii Roślin
Zmienność morfologiczna niełupek Senecio rivularisBIOSzkudlarz PiotrZakład Taksonomii Roślin
Pająki Australii – nowe gatunki z rodzajów Australomisidia, Lehtinelagia i TharpynaBIOSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Pająki krabokształtne (Araneae, Thomisidae) TurcjiBIOSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Struktura jakościowa i ilościowa pająków ściółkowych Gorczańskiego Parku NarodowegoOSSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Struktura jakościowa i ilościowa zgrupowań pająków wybranych środowisk bądź terenów chronionych na terenie PolskiOSSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Zróżnicowanie ilościowe pająków epigeicznych w zależności od abiotycznych i biotycznych czynników środowiskowych na stanowiskach monitoringowych Gorczańskiego Parku NarodowegoBIO, OSSzymkowiak PawełZakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Genetyka zachowawcza i genomika ewolucyjna drzew iglastychBIO, OSWachowiak WitoldPracownia Biologii Ewolucyjnej
Rośliny endemiczne z obszaru Katangi w Zbiorach Przyrodniczych Wydziału Biologii UAMBIOWiland-Szymańska JustynaZakład Taksonomii Roślin
Stan i funkcjonowanie zimowych zgrupowań krukowatych (Corvidae) w miastach WielkopolskiBIOWiniecki AleksanderZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Ekologia rozrodu sroki Pica pica w środowisku miejskimBIOZduniak PiotrZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Liczebność i rozmieszczenie jerzyka Apus apus w środowisku zurbanizowanym na przykładzie dowolnego miastaBIOZduniak PiotrZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Termomodernizacje budynków – wpływ zabiegów kompensacyjnych na populacje lęgowe jerzyka Apus apusOSZduniak PiotrZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Wybrane elementy ekologii rozrodu wrony Corvus cornix – analiza nagrań wideo z gniazdBIOZduniak PiotrZakład Biologii i Ekologii Ptaków
Wybiórczość siedliskowa zooplanktonu drobnych zbiorników wodnychBIO, OSKuczyńska-Kippen NataliaZakład Ochrony Wód
Zooplankton stawu w aspekcie mikrosiedliskBIO, OSKuczyńska-Kippen NataliaZakład Ochrony Wód
Gatunki rzadkie zooplanktonu śródpolnych zbiorników wodnychBIO, OSKuczyńska-Kippen NataliaZakład Ochrony Wód