Instytut Biologii Środowiska jest jednym z czterech instytutów na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W skład Instytutu wchodzi 10 zakładów i 3 pracownie. W Instytucie pracuje 79 nauczycieli akademickich (w tym 10 z tytułem naukowym profesora), 6 pracowników naukowo-technicznych, 47 doktorantów, 18 pracowników inżynieryjno-technicznych i 1 pracownik administracji.