Instytut Biologii Środowiska jest jednym z czterech instytutów na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W skład Instytutu wchodzi 10 zakładów i 3 pracownie. W Instytucie pracuje 74 nauczycieli akademickich (w tym 13 z tytułem naukowym profesora), 4 adiunktów naukowych, 7 pracowników naukowo-technicznych, 38 doktorantów, 15 pracowników inżynieryjno-technicznych i 1 pracownik administracji.