W Instytucie kształcimy studentów na kierunkach Biologia, Ochrona Środowiska i Environmental Protection. Pracownicy prowadzą ponadto zajęcia dla studentów Biotechnologii i Bioinformatyki oraz dla studentów na innych wydziałach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W naszym Instytucie realizowane są studia doktoranckie z dziedzin Biologia, Ekologia i Ochrona Środowiska. Obecnie realizowane są 42 prace doktorskie.
Studenci i doktoranci biorą aktywny udział w badaniach naukowych, jak również w edukacji i upowszechnianiu nauki.